Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Knihovny.cz

Datum: 13.6.2023  
Čas: 9:30- 12:45
Délka: 3 hodiny
Místo: PC učebna 2. patro SVKHK
Lektor: PhDr. Iva Zadražilová, Ph.D.
Cena: 0,- Kč
Přihlášení: Přihlašovácí formulář
 
Vaše přihlašovací údaje budou shromažďovány prostřednictvím služby Google Disc. Zařazení mezi účastníky Vám během několika pracovních dnů potvrdíme e-mailem.
V případě problémů s přihlašováním pište na e mail agnieszka.lamr@svkhk.cz nebo volejte na telefonní číslo 494 946 224.
 
 
O kurzu: 
V rámci semináře budou detailně představeny všechny funkce portálu Knihovny.cz s důrazem na novinky, které přinesla nová verze portálu dostupná od března 2022. Pozornost bude zaměřena zejména na zahraniční zdroje, vyhledávání, práci se čtenářským účtem, dostupné online zdroje, propojení identit, vyhledávání a export citací.  Představeno bude i základní vyhledávání dokumentů přes Digitální knihovnu a DNNT. Součástí semináře budou i praktické ukázky a samostatná práce účastníků.
 

O lektorovi:
PhDr. Iva Zadražilová, Ph.D., je absolventkou Katedry informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a v roce 2019 získala doktorát na Univerzitě Karlově. Působí v Moravské zemské knihovně na projektu Knihovny.cz, kde má na starost propagaci portálu a školení v knihovnách. Kromě toho vyučuje na soukromé vysoké škole Ambis, kde se věnuje vzdělávání v oblasti tvorby odborných textů, informační gramotnosti a kritického myšlení.
  

Cílová skupina: 
Všichni zájemci o tuto tématiku. 
 
Vzdělávací akci připravíme s podporou Ministerstva kultury z dotačního podprogramu VISK 2

logo_vzdel_web_male.gif