Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Vzdělávání > Aktuální vzdělávací akce > Kurz počítačové bezpečnosti pro knihovníky

Kurz počítačové bezpečnosti pro knihovníky

Datum: 4.11.2022
Čas: 9:00-12:00, 12:30-15:30
Délka: 6 hodin
Místo: Pc učebna 2.patro SVKHK
Lektor: Ing. Hana Švecová
Cena: 0,- Kč
Přihlášení: Příhlašovací formulář
 
Vaše přihlašovací údaje budou shromažďovány prostřednictvím služby Google Disc. Zařazení mezi účastníky Vám během několika pracovních dnů potvrdíme e-mailem.
V případě problémů s přihlašováním pište na e-mail agnieszka.lamr@svkhk.cz nebo volejte na telefonní číslo 494 946 224.
 
 
O kurzu: 
  1. Část „Bezpečnost uživatele v pojetí kybernetické bezpečnosti“
Cílem první části kurzu je zvýšení kvalifikace zaměstnanců v oboru knihovnictví v oblasti kybernetické bezpečnosti z pohledu běžného uživatele. Účastníci kurzu získají vyšší povědomí v oblasti bezpečnosti PC v návaznosti na kybernetickou bezpečnost z legislativního, metodického, uživatelského pojetí, seznámí se základními pravidly pro dodržování bezpečnosti při práci na PC, a dále se základními hrozbami včetně praktických ukázek pro nastavení mobilních zařízení či PC z hlediska bezpečnosti.
Kurz seznamuje zaměstnance v knihovnictví, taktéž i běžné uživatele s problematikou bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti v obecnější rovině, na kterou navazuje další druhá část kurzu s názvem „Počítačová bezpečnost pro knihovníky“, která je zaměřena na bezpečnost IS v knihovnictví.
  1. Část „Počítačová bezpečnost pro knihovníky“
Cílem této druhé části kurzu je zvýšení kvalifikace zaměstnanců v oboru knihovnictví a informačních vědách v oblasti bezpečnosti infomačních systémů využívaných v knihovnictví. Účastníci kurzu získají vyšší povědomí o využívaných IS v ČR v oblasti knihovnických služeb.
  1. Část – Certifikace on-line kurz Dávej Kyber od NÚKIB
Cílem této poslední 3. části kurzu je závěrečný on-line test v podobě absolvování kurzu Dávej Kyber, jehož poskytovatelem je NÚKIB. Všechny tematické části v on-line kurzu a závěrečném testu jsou obsaženy v části 1. „Bezpečnost uživatele v pojetí kybernetické bezpečnosti“ a části 2. „Bezpečnost uživatele v pojetí kybernetické bezpečnosti“, kde jsou všechny dílčí části pojednány v tematickém zaměření pro knihovnictví a knihovnické služby.
 

O lektorovi:
Ing. Hana Švecová je absolventkou Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Policejní akademie v Praze ČR. Působí jako odborná asistentka na katedře informačních technologií Fakulty informatiky a managementu UHK v Hradci Králové. Na FIM UHK přednáší předmět Bezpečnost a ochrana dat. Pracovala na Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Zabývá se legislativou v oblasti kybernetické bezpečnosti, bezpečnostními standardy v oblasti IT, SmartCities, Smart technologiemi či počítačovými sítěmi, spolupracuje na národní úrovni v rámci koncepce Smart Česko. V předchozích letech působila i jako učitel odborných předmětů v oblasti ICT na střední škole, má dokončené Pedagogické minimum na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice.
 

Cílová skupina: 
Všichni zájemci o tuto tématiku.
 
Vzdělávací akci připravíme s podporou Ministerstva kultury z dotačního podprogramu VISK 2

logo_vzdel_web_male.gif