Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Vzdělávání > Aktuální vzdělávací akce > Kybernetická bezpečnost pro knihovníky

Kybernetická bezpečnost pro knihovníky

Datum: 5. 9. 2023
Čas: 9:00 - 13:15
Délka: 4 hodiny
Místo: PC učebna 2. patro SVK HK
Lektor: Ing. Bc. Hana Švecová 
Cena: 0,- Kč
Přihlášení: Přihlasovácí formulář
 
Vaše přihlašovací údaje budou shromažďovány prostřednictvím služby Google Disc. Zařazení mezi účastníky Vám během několika pracovních dnů potvrdíme e-mailem.
V případě problémů s přihlašováním pište na e mail agnieszka.lamr@svkhk.cz nebo volejte na telefonní číslo 494 946 224.
 
 
O kurzu: 
Cílem kurzu je zvýšení kvalifikace zaměstnanců v oboru knihovnictví v oblasti kybernetické bezpečnosti z pohledu běžného uživatele. Účastníci kurzu získají vyšší povědomí v oblasti bezpečnosti PC v návaznosti na kybernetickou bezpečnost z legislativního, metodického, uživatelského pojetí, seznámí se základními pravidly pro dodržování bezpečnosti při práci na PC, a dále se základními hrozbami včetně praktických ukázek pro nastavení mobilních zařízení či PC z hlediska bezpečnosti.
·       Kybernetická bezpečnost
·        Fyzická bezpečnost
  • Kybernetické hrozby
  •  Kryptografie
  •   Bezpečnostní pravidla
  •   Praktické příklady – PC, mobilní zařízení
  •   Bezpečný software, sociální sítě
  • Bezpečný software pro čtení e-knih.
  • Vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti (krátký zkušební on-line test)
  • Diskuze, příklady z praxe

O lektorovi:
Ing. Bc. Hana Švecová – je absolventkou Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Policejní akademie v Praze ČR. Působí jako odborná asistentka na Katedře informačních technologií Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, a současně na Katedře managementu a informatiky na Fakultě bezpečnostního managementu Policejní akademie ČR v Praze, a také se podílí na výuce na SŠ Dopravní a technické Gustava Habrmana v České Třebové. Specializací a odborných směrem je bezpečnost a ochrana dat se zaměřením na kybernetickou bezpečnost z pohledu práva a bezpečnostních složek se zaměřením na Smart Cities, IoT a krizové řízení. Zajímá se o součinnost krajů, měst a obcí v oblastech Smart řešení z hlediska kybernetické bezpečnosti.  
 

Cílová skupina: 
Všichni zájemci o tuto tématiku. 
 
Vzdělávací akci připravíme s podporou Ministerstva kultury z dotačního podprogramu VISK 2

logo_vzdel_web_male.gif