Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Vzdělávání > Aktuální vzdělávací akce > Microsoft Teams: pokročilí

Microsoft Teams: pokročilí

Datum: 29.11. 2022
Čas: 9:00-13:15
Délka: 4 hodiny
Místo: Pc učebna 2.patro SVKHK
Lektor: Ing. Tereza Otčenášková, BA, Ph.D.
Cena: 0,- Kč
Přihlášení: Příhlašovací formulář
 
Vaše přihlašovací údaje budou shromažďovány prostřednictvím služby Google Disc. Zařazení mezi účastníky Vám během několika pracovních dnů potvrdíme e-mailem.
V případě problémů s přihlašováním pište na e-mail agnieszka.lamr@svkhk.cz nebo volejte na telefonní číslo 494 946 224.
 
 
O kurzu: 
U tohoto školení se již očekává základní znalost prostředí MS Teams. Pozornost bude věnována interaktivním prvkům MS Teams. Rozebírány budou zejména pokročilejší funkce a nástroje, kterými jsou tvorba a správa skupin, práce s nahrávkami a soubory, práce s kanály, sdílenou tabulí, a podobně. Dle preferencí účastníků a času bude nastíněna i práce s dalšími nástroji portálu Office 365 (Outlook, sdílení souborů, spolupráce v reálném čase, kalendář, a podobně).
Z hlediska školení a nutnosti vlastnictví licence do portálu Office 365 není doporučené účastnit se bez ní. Pro potřeby tohoto školení je možné být účasten v pasivnější roli (bez licence), tedy zjistit, co všechno MS Teams a portál 365 nabízí a jak funguje. Účastník tedy uvidí sdílenou obrazovku a prezentaci. V případě absence licence nicméně bude mít omezené možnosti aktivní participace (nebudou dostupné dílčí nástroje a funkce).
Nutný přístup do MS Teams platformy a základní znalost MS Teams.

O lektorovi:
Ing. Tereza Otčenášková, BA, Ph.D. profesionální lektorka, která též přednáší na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Problematiku ICT vyučuje v SVK HK pro knihovníky i pro veřejnost již několik let. Posluchači je velmi kladně hodnocena

Cílová skupina: 
Všichni zájemci o tuto tématiku.
 
Vzdělávací akci připravíme s podporou Ministerstva kultury z dotačního podprogramu VISK 2

logo_vzdel_web_male.gif