Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Vzdělávání > Aktuální vzdělávací akce > Microsoft Teams: začátečníci

Microsoft Teams: začátečníci

Datum: 15.11.2022
Čas: 9:00-13:15
Délka: 4 hodiny
Místo: Pc učebna 2.patro SVKHK
Lektor: Ing. Tereza Otčenášková, BA, Ph.D.
Cena: 0,- Kč
Přihlášení: Příhlašovací formulář
 
Vaše přihlašovací údaje budou shromažďovány prostřednictvím služby Google Disc. Zařazení mezi účastníky Vám během několika pracovních dnů potvrdíme e-mailem.
V případě problémů s přihlašováním pište na e-mail agnieszka.lamr@svkhk.cz nebo volejte na telefonní číslo 494 946 224.
 
 
O kurzu: 
Lektorka představí nástroj MS Teams usnadňující komunikaci, spolupráci a výměnu informací. Nejprve bude pozornost věnována stažení aplikace, jejímu spuštění, základnímu nastavení a ovládání prostředí i externích zařízení, chatu a komunikaci s ostatními uživateli, prvkům k ovládání či sdílení obrazovky (včetně jeho typů a možností). Budou zmíněny různé možnosti sdílení dokumentů a kalendářů, záležitosti spojené s plánováním událostí, aktivizační prvky v rámci prostředí, tipy pro efektivní vedení schůzek i konferencí. Zahrnuta bude i tvorba a správa týmů samotných.
Z hlediska školení a nutnosti vlastnictví licence do portálu Office 365 není doporučené účastnit se bez ní. Pro potřeby tohoto školení je možné být účasten v pasivnější roli (bez licence), tedy zjistit, co všechno MS Teams a portál 365 nabízí a jak funguje. Účastník tedy uvidí sdílenou obrazovku a prezentaci. V případě absence licence nicméně bude mít omezené možnosti aktivní participace (nebudou dostupné dílčí nástroje a funkce).

 

O lektorovi:
Ing. Tereza Otčenášková, BA, Ph.D. profesionální lektorka, která též přednáší na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Problematiku ICT vyučuje v SVK HK pro knihovníky i pro veřejnost již několik let. Posluchači je velmi kladně hodnocena

Cílová skupina: 
Všichni zájemci o tuto tématiku.
 
Vzdělávací akci připravíme s podporou Ministerstva kultury z dotačního podprogramu VISK 2

logo_vzdel_web_male.gif