Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Vzdělávání > Aktuální vzdělávací akce > Pedagog v knihovně – knihovník pedagogem?

Pedagog v knihovně – knihovník pedagogem?

Hledejte cestu k cílové skupině dětí, dospělých i seniorů.


  Název: Pedagog v knihovně – knihovník pedagogem?
  Termíny: 28. 2. a 7. 3. 2017 (jedná se o dvě navazující lekce)    
  Čas: 9.00 - 14.00 h    
  Místo: konferenční sál Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, 5. NP    
  Lektor: Mgr. Jan Sýkora
  Vložné: 400 Kč
  Přihlášení: klikněte zde
 

Jan Sýkora   je lektor pro komerční i neziskovou sféru, vysokoškolský pedagog, člen několika občanských sdružení a táta od třech dětí. Profesně se zaměřuje na pedagogické působení, na volný čas všech věkových skupin a s tím související oblasti. Lektor se více jak dvanáct let věnuje rozvíjení pedagogiky volného času v ČR. Věnuje se zážitkové pedagogice, participační pedagogice, animaci a dalším metodám využívaným ve formálním i neformálním vzdělávání.
 
Anotace: V rámci školení se zaměříme na popsání aktuální úlohy a poslání knihovny. To vše v kontextu konkrétní lokality, v které působí sami účastníci. Společně budeme hledat možnosti obohacení činnosti knihovny o pedagogicky zaměřené aktivity a jejich využití pro dosahování cílů instituce. Zaměříme se definování pedagogických cílů, volbě metod pedagogické práce (zážitková pedagogika, animace, participativní pedagogika) a jejího ověření. V průběhu školení si účastníci připraví drobný pedagogický projekt k realizaci ve své knihovně.
 
Pro účastníky bude připraveno drobné občerstvení.

V případě problémů s přihlašováním pište na e-mail  Bohdana.Hladikova@svkhk.cz nebo volejte 494 946 224.
 
logo_vzdel_web.gifsvkhk_logo.gif