Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Vzdělávání > Aktuální vzdělávací akce > Pedagogické minimum pro knihovníky

Pedagogické minimum pro knihovníky

Datum: 20.9, 27.9 (online) , 4.10, 5.10 (online), 18.10
Čas: 9:00-12:00, 12:30-17:30
Délka: 40 hodin
Místo: Konferenční sál 5.patro SVKHK/ Učebna 5. patro/ Online (MS Teams)
Lektor: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.
Cena: 0,- Kč
Přihlášení: Přihlašovací formulář
 
Vaše přihlašovací údaje budou shromažďovány prostřednictvím služby Google Disc. Zařazení mezi účastníky Vám během několika pracovních dnů potvrdíme e-mailem.
V případě problémů s přihlašováním pište na e-mail agnieszka.lamr@svkhk.cz nebo volejte na telefonní číslo 494 946 224.
 
 
O kurzu: 
Cílem pětidenního kurzu je to, aby učící knihovníci získali soubor vědomostí, dovedností a schopností, díky nimž budou zvládat nároky na přípravu, realizaci i evaluaci různých forem vzdělávání. Seznámí se s aktuálními vzdělávacími dokumenty a strategiemi, které mají význam pro nastavování témat i cílů informačního vzdělávání v knihovnách a pro rozvíjení spolupráce učících knihovníků s učiteli. Posílí své kompetence v rozvíjení gramotností uživatelů (čtenářské, informační, mediální, digitální) a klíčových kompetencí pro 21. století. Získají přehled o současné didaktice a metodice lekcí informačního vzdělávání, seznámí se s nástroji a formami edukace heterogenních tříd, prakticky si přípravu vzdělávacích programů vyzkoušejí včetně návrhu evaluace. Součástí kurzu bude společné sdílení dobré praxe a práce s odbornými zdroji k daným tématům. Kombinace prezenční (3 dny) a online výuky (2 dny).
 

O lektorovi:
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. je odbornou asistentkou na Katedře informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Výzkumně, pedagogicky i aktivitami v Ústřední knihovnické radě MK ČR se věnuje edukaci v prostředí knihoven. Zaměřuje se na kompetence učícího knihovníka, rozvoj gramotností a propojování neformálního a formálního vzdělávání. Má bohaté zkušenosti s řešením rozvojových projektů posilujících vzdělávací roli knihoven – aktuálním příkladem jsou projekty z OP VVV Co nebylo v učebnici nebo Humanitní vědy dokořán.
 

Cílová skupina: 
Všichni zájemci o tuto tématiku.
 
Vzdělávací akci připravíme s podporou Ministerstva kultury z dotačního podprogramu VISK 2

logo_vzdel_web_male.gif