Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Tvorba infografiky

Datum: 26.9.2023 a 24.10.2023
Čas: 9:00- 14:30
Délka: 10 hodin
Místo: Pc učebna 2. patro SVK HK
Lektor: Mgr. Marta Lelková, Bc. Klára Havlová 
Cena: 0,- Kč
Přihlášení: Přihlašovací formulář
 
Vaše přihlašovací údaje budou shromažďovány prostřednictvím služby Google Disc. Zařazení mezi účastníky Vám během několika pracovních dnů potvrdíme e-mailem.
V případě problémů s přihlašováním pište na e-mail agnieszka.lamr@svkhk.cz nebo volejte na telefonní číslo 494 946 224.
 
 
O kurzu: 
V prvním workshopu se účastníci kurzu obeznámí s pravidly tvorby infografiky a pravidly grafické prezentace dat. Dále se naučí, jak využít infografiku pro běžnou práci v knihovně a pro propagaci knihovny na veřejnosti. Budou jim představeny dva on-line nástroje na tvorbu infografiky - Canva a Infogram. Účastníci kurzu si pod vedením lektorů vyzkoušejí práci s prezentovanými grafickými nástroji. V čase mezi jednotlivými workshopy si budou moci samostatně procvičovat jejich funkce, aby získali určitou rutinu v jeho používání.
V druhém workshopu budou prakticky využívat a prohlubovat znalosti nabyté v prvním workshopu a samostudiu. Seznámí se s ukázkami hotových infografik a možností jejich úpravy dle vlastní potřeby. Společně si vytvoří infografiku na zvolené téma.
Dále si účastníci kurzu vyzkouší vytvořit infografiku ze statistických dat vlastní knihovny. Účastníci k tomu budou využívat statistický výkaz knihovny za uplynulý rok. Lektorky je seznámí s různými pomocnými zdroji, které se při tvorbě infografiky hodí.
 

O lektorovi:
Mgr. Marta Lelková – vedoucí Městské knihovny v Broumově, dříve metodička Městské knihovny Náchod, školení k infografice realizovala spolu s Bc. Klárou Havlovou v SVKHK knihovně s velkým úspěchem již několikrát.
Bc. Klára Havlová – bývalá metodička Městské knihovny Náchod, podílí se opakovaně na workshopech zaměřených na infografiku jak v domovské knihovně, tak i v jiných knihovnách v kraji např. v Knihovně města Hradce Králové. Školení k infografice realizovala spolu
s Mgr. Martou Lelkovou v naší knihovně s velkým úspěchem již několikrát
.
 

Cílová skupina: 
Všichni zájemci o tuto tématiku. 
 
Vzdělávací akci připravíme s podporou Ministerstva kultury z dotačního podprogramu VISK 2

logo_vzdel_web_male.gif