Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Vzdělávání > Aktuální vzdělávací akce > Workshop: Knihovny.cz - centrální portál knihoven OBSAZENO

Workshop: Knihovny.cz - centrální portál knihoven OBSAZENO


POZOR ZMĚNA ČASU - akce začíná už v 9.00 h a končí ve 12.00 h.

Vyzkoušejte si práci s portálem.


Název: Knihovny.cz - centrální portál knihoven
Termín: čtvrtek 10. 11. 2016
Čas: od 9:00 do 12:00
Místo: počítačová učebna Studijní a vědecké knihovny, 2. NP
Lektorka: Mgr. Eva Pošíková
Cena: zdarma
Kapacita: 18 míst
Přihlášení: klikněte zde

Zařazení mezi účastníky Vám nejpozději do tří pracovních dnů potvrdíme e-mailem.
 
V případě problémů s přihlašováním pište na e-mail Bohdana.Hladikova@svkhk.cz nebo volejte na telefonní číslo 494 946 224.


Anotace:

Zveme vás na workshop, v němž vás provedeme nově spuštěným portálem Knihovny.cz od jeho pomyslného sklepa až po půdu. Obsahem workshopu je seznámení se službami a funkcionalitami portálu prostřednictvím konkrétních příkladů. Můžete si tak sami vyzkoušet, jak se s portálem pracuje a co v současné době uživatelům nabízí. Chybět nebudou samozřejmě ani informace o jeho dalším vývoji a podmínkách pro zapojení do portálu.
 
Workshop je určen všem pracovníkům knihoven, kteří se chtějí detailně seznámit s fungováním portálu a být připraveni na případné otázky uživatelů. Workshop není zaměřen na technické řešení portálu, ale na jeho uživatelské rozhraní.
 
Workshop je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury v  rámci programu VISK 2.
 
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování.

Informace o organizační stránce akce vám podá Bohdana Hladíková.

S dotazy na obsahovou stránku workshopu se obracejte na Veroniku Hyblerovou Trachtovou z Městské knihovny v Praze.

Lektorka: Mgr. Eva Pošíková

Eva Pošíková absolvovala obor Informační studia a knihovnictví na FF UK. Za studií byla členem týmu, který pro knihovnu Evangelické teologické fakulty vytvořil tezaurus. Tamtéž pořádala a vedla kurzy informační přípravy pro uživatele a zaměstnance.
 
Poté pracovala 6 let v managementu vědy (Technologické centrum AV ČR), a to i jako národní kontakt pro 6. rámcový program EU pro vědu a výzkum. Přednášela na informačních dnech pro vědeckou veřejnost.
 
Dalších 6 let organizovala překlady (Presto s.r.o.). V roce 2015 se po mateřské pauze vrátila do knihovnického světa. Pracuje v čítárně Městské knihovny Kolín.