Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Vzdělávání > Aktuální vzdělávací akce > Základy lektorské práce pro pracovníky knihoven

Základy lektorské práce pro pracovníky knihoven

Datum: 22.9.2022
Čas: 9:00-12:00 oběd 13:00-16:00
Délka: 6 hodin
Místo: Konferenční sál 5. patro SVKHK
Lektor: Mgr. Lucie Škarková, Ph.D.
Cena: 0,- Kč
Přihlášení: Přihlašovací formulář
 
Vaše přihlašovací údaje budou shromažďovány prostřednictvím služby Google Disc. Zařazení mezi účastníky Vám během několika pracovních dnů potvrdíme e-mailem.
V případě problémů s přihlašováním pište na e-mail agnieszka.lamr@svkhk.cz nebo volejte na telefonní číslo 494 946 224.
 
 
O kurzu: 
Základy lektorské práce spočívají v osvojení si základních dovedností a znalostí z oblasti vzdělávání dospělých. Cílem kurzu je seznámení se s kompetencemi lektora a osvojení si základních dovedností a znalostí pro vedení vzdělávacích kurzů: stanovování cílů vzdělávání, výběr didaktických metod, interaktivita v práci lektora využívání zpětné vazby. 
V rámci 6 hodinového kurzu získají účastníci:
a/ základní orientaci v pojmosloví
b/ příležitost trénovat stanovení vzdělávacích cílů s ohledem na potřeby cílové skupiny
c/ základní orientaci v didaktických metodách využívaných ve vzdělávání dospělých
d/ zkušenost s přijímáním a poskytováním zpětné vazby 
e/ příležitost reflektovat vlastní lektorské dovednosti a sdílet zkušenosti
f/ příležitost stanovit si vlastní rozvojové cíle v oblasti lektorských dovedností

 

O lektorovi:
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. je absolventkou Filozofické fakulty MU v Brně. Působí jako odborná asistentka na katedře pedagogiky Pedagogické fakulty MU. Vede semináře učitelské propedeutiky (Pedagogická komunikace, Sebezkušenostní příprava na profesi, Asistentské praxe a jejich supervize aj.).  Zabývá se dalším profesním rozvojem učitelů, mentoringem a supervizí ve vzdělávání, zaváděním kolegiální podpory profesního rozvoje učitelů a reflexí pedagogické praxe. Lektoruje mentorské dovednosti a lektorské dovednosti.
 

Cílová skupina: 
Všichni zájemci o tuto tématiku.
 
Vzdělávací akci připravíme s podporou Ministerstva kultury z dotačního podprogramu VISK 2

logo_vzdel_web_male.gif