Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Ročník 17 (2007), Číslo 2 - vyšlo 6/25/2007

Na slovíčko

Šumné knihovny

Naše téma

Stalo se

Okénko

Z knihovnických organizací

Kdo je ...

Knihovníci, čtenáři políbení múzou

Ecce homo

Tipy a náměty

  • Tipy a náměty (Božena Blažková, Lenka Dědečková, Oddělení služeb knihovnám)

Tištěná verze v PDF