Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Ročník 17 (2007), Číslo 4 - vyšlo 12/14/2007

Na slovíčko

Šumné knihovny

Naše téma

Trocha odbornosti

Stalo se

Okénko

Z knihovnických organizací

Kdo je ...

Knihovníci, čtenáři políbení múzou

Ecce homo

Zajímavosti

Tipy a náměty

  • Tipy a náměty (Zlata Houšková, Eva Sedláčková, Božena Blažková, Oddělení služeb knihovnám)

Tištěná verze v PDF