Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog Co číst Digitální knihovna

Na co nezapomenout při přípravě akce pro veřejnost

Autor:
Vyšlo 1. 1. 1900 v čísle Nápady, v sekci Nápady a tipy

Téma besedy (přednášky, dílny, ...)

Vycházíme z témat, která nás i naše čtenáře zajímají, inspirujeme se u sousedů (co a jak dělají jinde - weby, knihovny v tisku, zpravodaj U NÁS, ...).

Hledáme spolupracovníky (aktivisty) - jednotlivce i organizace, kteří do toho půjdou s námi.

Vyhledání lektora

Využíváme zejména místní zdroje (kronikář, učitel, rodák, zahrádkář, cestovatel - stačí i exotická dovolená doplněná zajímavými zeměpisnými či historickými informacemi, ...).

Pokud nemáme lektora a máme nosné téma, ve kterém se orientujeme a zajímá nás, připravíme besedu sami vlastními silami.

Sjednání podmínek

Datum a hodina, předpokládaná délka akce (dohodnout zda bude možnost klást otázky), místo konání, technické zázemí, finance včetně cestovního účtu.

Sladit možnosti lektora s místními potřebami (vycházíme z toho, kdy je zvykem se v obci scházet, jaká je možnost dopravy z osad atd.)

Ozkoušet nejvhodnější dobu na konání akcí a tu následně dodržovat.

Propagace v místě

Tzv do všech schránek - pomocí dětí, pošty a dalších dobrovolníků.

Využití vitrín, obecních tabulí a nezapomenout na web knihovny a obce.

Průběh vlastní akce

Když přijdou lidé a dostaví se lektor tak si zhluboka oddechneme :-)

Pokud se něco nepovede, tak se nestresujeme a snažíme se zjistit, kde se stala chyba, abychom ji příště neopakovali.

Nezapomeneme na úvod přivítat a představit lektora - hosta. Na závěr poděkujeme lektorovi (možno i předat květiny nebo "švestičky" z vlastní zahrádky) za besedu (přednášku, dílnu) a přítomným za účast. Pozveme na další akci.

Zpětná vazba

Vždy se snažíme zjistit jak akce zaujala přítomné. Zjišťujeme i vhodné náměty na další akci.

O povedené akci informujeme v místním tisku, knihovnicko-informačním zpravodaji U NÁS, na webu knihovny či obce.

Připravujeme postupy při přípravě besedy vlastními silami.

verze pro tisk · PDF verze