Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Co se zatím podařilo „u nás“ v Mokrém

Autor: Dagmar Honsnejmanová
Vyšlo 10/12/2010 v čísle Ročník 20 (2010), Číslo 3, v sekci Šumné knihovny

Ráda bych představila naše letošní zatím nejpodařenější akce v knihovně U Mokřinky v Mokrém. Od začátku roku se zde konalo velké množství akcí a všechny byly úspěšné. K těm nejnáročnějším a ojedinělým svým charakterem patří však tyto čtyři:
 
  1. Na jaře knihovnu navštívil jeden z nejvýznamnějších archeologů a egyptologů České republiky, pan prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc., aby nám povyprávěl o výzkumech a objevech české egyptologie. Přednáška byla velmi zajímavá a přijeli na ni i žáci Základní školy Opočno.
  2. Knihovna se zapojila do projektu Klubu dětských knihoven SKIP „Potulná pohádková země“ – nádherné výstavy loutek paní Vítězslavy Klimtové. Výstava se samozřejmě líbila těm nejmenším návštěvníkům, ale i dospělí nadšeně obdivovali půvabné pohádkové loutky. Na Rychnovsku se toho projektu zúčastnily pouze dvě knihovny – Mokré a Týniště n. O.
  3. Knihovna se stala hlavním pořadatelem velké regionální soutěže zpravodajů Rychnovska, spolu s občanským sdružením Abakus, provozovatelem informačního centra Opočno. Partnerem této akce se stal Rychnovský deník, Státní okresní archiv Rychnov n. K., senátor JUDr. Miroslav Antl a dále to byli spisovatelé, cestovatelé, novináři: paní Vítězslava Klimtová, Lenka Tomsová, Petra Braunová, Jan Řehounek a Jiří Mára. Do soutěže se zapojilo se svými zpravodaji 33 obcí, městysů a měst. Měla velký úspěch a čeká ji pravděpodobně další ročník.
  4. Knihovna má již od roku 2007 i svého zahraničního partnera, a to první českou knihovnu na územní Chorvatska, Knihovnu Franty Buriana v Daruvaru. S touto knihovnou se vzájemně propagujeme a hlavně této knihovně zajišťujeme knihy z Čech od různých institucí, firem a nakladatelství. Díky této spolupráci obdržela knihovnice Mokrého pozvání od Svazu Čechů v Chorvatsku a Jednoty – novinově-vydavatelské instituce v Daruvaru - na slavné české dožínky. Součástí této návštěvy byla i prohlídka Městské knihovny a čítárny v Daruvaru, Ústřední knihovny pro českou národnost v Chorvatsku a samozřejmě Knihovny Franty Buriana. A díky tomu se i naše knihovna dostala do zahraničního tisku - týdeníku Jednota, vydávaného v českém jazyce pro českou menšinu v Chorvatsku.
Pro informaci přidávám pár údajů o Knihovně Franty Buriana, která byla založena dne 14. 7. 1907. V současné době  je otevřena dvakrát týdně a navštěvuje ji přes 90 čtenářů. Dnešní knihovna má přes 10 tisíc svazků beletrie v češtině, řadu knih pro děti a slušnou sbírku videokazet a DVD s nahrávkami českých filmů a dokumentárních snímků z besedních programů a krajanských přehlídek. Sídlí v Českém domě. Téměř celý knižní fond je získán z darů a všichni knihovníci až doposud v ní pracovali a pracují dobrovolně. Knihovnice pořádají pravidelně výstavy a přednášky k různým kulturním výročím, besedy.  V péči knihovnic je i Burianova pamětní síň; Franta Burian se velmi zasloužil o rozvoj knihovny a ta je po  něm pojmenovaná. V současné době zde pracuje pět knihovnic a zajímavostí je, že všechny jsou původním povoláním učitelky.
            V současné době v naší knihovně probíhá rekonstrukce, a pokud vše půjde tak, jak má, knihovna na podzim získá větší prostory, další počítač pro veřejnost (nyní jsou zde dva) a místo pro studium a setkávání dětí. Veškerá činnost knihovny a fotografie z akcí jsou na stránkách www.obecmokre.cz/knihovna.
 
 

verze pro tisk · PDF verze