Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

OKNA aneb Knihovnice z dětských oddělení soutěžily v Jičíně

Autor: Stanislava Benešová
Vyšlo 6/24/2011 v čísle Ročník 21 (2011), Číslo 2, v sekci Stalo se

Dne 7. dubna ráno se hudební oddělení Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně zaplnilo dětmi i dospělými. Vládla tam vzrušená a trochu napjatá atmosféra. Některé knihovnice byly rozpálené jako při horečce a třásly se jim ruce, jen děti naštěstí zachovávaly klid.
            Začínal nultý ročník celostátní přehlídky OKNA, kde odvážné knihovnice předváděly před zvědavým obecenstvem a přísnou porotou svou práci s dětmi. Téma bylo určené: Václav Čtvrtek (4. dubna by oslavil 100. narozeniny).
Po slavnostním přivítání ředitelkou jičínské knihovny Mgr. Janou Benešovou mohlo klání začít. Ve čtvrtek i v pátek dopoledne předvedly svou práci s dětmi vždy čtyři knihovnice. A tak se četlo, vyprávělo, hrálo divadlo, zpívalo, kreslilo a recitovalo. Všechny jičínské děti dokázaly, že znají Čtvrtkovy pohádkové postavičky dokonale, a byly moc šikovné.
            Ve čtvrtek odpoledne si mohli soutěžící vydechnout a ostatní se zapojili do vypravěčské dílny MgA. Martina Haka /jednoho z porotců/. Na vlastní kůži si vyzkoušeli, jak těžké může být vyprávění pohádek a příběhů, pokud chcete své posluchače opravdu vtáhnout do děje a zaujmout.
            A večer byl skutečně slavnostní. V jičínské knihovně, kde také jinde, se křtila kniha Václava Čtvrtka „O Kačence a tlustém dědečkovi“, která dosud nebyla publikována. O vydání knihy se zasloužil Albatros, a protože kniha tak dlouho čekala v šuplíku, měla hned čtyři kmotry – a všechny hodné, vlídné a laskavé. Jednou kmotrou byla paní Markéta Tengbom /dcera Václava Čtvrtka, která kvůli křtu přiletěla ze Švédska se svou rodinou/, dalšími byli Petra Braunová, místostarosta města Jičína Bc. Tomáš Frýba a ředitel jičínské pobočky Komerční banky Ing. Jiří Kačer. Milým hostem byl i ilustrátor Tomáš Řízek.
            V pátek odpoledne by se v hudebním oddělení mohla atmosféra krájet. Všichni napjatě čekali verdikt poroty, která byla nejen odborná, ale také velice přísná. Cenu diváků převzala z rukou starosty Jičína Ing. Martina Puše novopacká knihovnice Lenka Macháčková a hlavní cenu přehlídky hořická knihovnice Stanislava Najmanová. Obě právem. Po předání všech cen a gratulacích se sešla porota se soutěžícími a probrala s nimi jejich vystoupení, aby věděli, kde mají své slabiny a kde je naopak jejich silná stránka.
            A vy, kteří jste dočetli až sem, zapřemýšlejte, protože v roce 2012 se uskuteční první ročník celostátní přehlídky OKNA.
            Soutěžní přehlídku organizovaly spolu s Knihovnou V. Čtvrtka v Jičíně Klub dětských knihoven SKIP ČR a regionální organizace SKIP Východní Čechy. Akci finančně podpořily Ministerstvo kultury ČR a Skanska.
 
Film ze slavnosti je k vidění na http://knihovna.jicin.cz. Podrobné informace naleznete na nové adrese webu KDK SKIP: http://www.kdk.munovapaka.cz/ v sekci projekty. K akci se ještě vrátíme v příštím čísle.

verze pro tisk · PDF verze