Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Konec článkové bibliografie v Čechách a na Moravě?

Autor: Ivana Novotná a Eva Svobodová
Vyšlo 6/24/2011 v čísle Ročník 21 (2011), Číslo 2, v sekci Okénko

K 28. únoru 2011 ukončilo svoji činnost analytické oddělení Národní knihovny, které řídilo od roku 1992 kooperaci krajských a od roku 1994 i některých odborných knihoven na poli článkové bibliografie a provozovalo a spoluvytvářelo soubornou bibliografickou databázi „Články v českých novinách, časopisech a sbornících“ (http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=anl ). Databázi, známou též pod názvem ANL, využívala většina informačních pracovníků knihoven jako bázi první volby při své rešeršní a informační práci. Analytické oddělení NK zpracovávalo excerpcí z celostátních periodik více než polovinu z asi 75 tisíc každoročně dodávaných záznamů. O tyto záznamy je článková databáze od března letošního roku chudší, zatím bez jakékoli náhrady. Jako odpověď na protesty kooperujících knihoven proti zničení, resp. oslabení smluvně zajištěného, dlouhé roky budovaného a kvalitního systému kooperace v článkové bibliografii podala Národní knihovna vysvětlení, že oddělení bylo zrušeno z finančních a organizačních důvodů kvůli chystanému projektu digitalizace periodik. Národní knihovna v příštích letech počítá s tím, že chybějící bibliografické údaje článků z periodik dosud analyticky zpracovávaných v NK budou zpětně nahrazeny metadaty pořízenými v rámci digitalizace. V tuto chvíli je však  báze ANL pouze „sběrnou“ bází“ pro záznamy regionálních článků, které by měly i nadále dodávat krajské knihovny. Za rok 2011 v ní bude určitě chybět excerpce z  250 titulů celostátních periodik. Napravit neuvážené, s nikým z kooperujících knihoven nekonzultované rozhodnutí Národní knihovny se snaží sekce SDRUK pro bibliografii, v čele se svou předsedkyní. Na konci dubna proběhlo jednání na ministerstvu kultury o řešení vzniklé situace a o možnosti podání kooperativního projektu na zpracování záznamů článků v roce 2012. V Královéhradeckém kraji se na základě výzvy chystají zapojit do zpracování záznamů pro článkovou databázi některé z pověřených knihoven. Spolu s ostatními bibliografy se domníváme, že dokud nebudou neomezeně k dispozici výsledky rozsáhlé digitalizace, kterou plánuje Národní knihovna, článkovou bibliografii české a moravské knihovny potřebují.

verze pro tisk · PDF verze