Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog Co číst Digitální knihovna

Čtvrtek ve čtvrtek aneb Pohádkové vzkázání V. Čtvrtka

Autor: Vanda Vaníčková
Vyšlo 13. 12. 2011 v čísle Ročník 21 (2011), Číslo 4, v sekci Stalo se

            Letos si připomínáme 100. výročí narození a 35. úmrtí otce známých pohádkových postaviček z Jičínska. Rumcajs, Amálka, Šejtroček a další by nám léta nedělali radost, nebýt talentu Václava Čtvrtka. Knihovna V. Čtvrtka v Jičíně se spolu s dalšími partnery rozhodla osobnost a dílo „svého“ Čtvrtka připomenout formou konference. A kdy jindy než ve čtvrtek.
            Slavnostního zahájení 21. 10. 2011 se ujala ředitelka knihovny Mgr. Jana Benešová, starosta Jičína Ing. Martin Puš a PhDr. Eva Bílková, pracovnice Státního okresního archivu Jičín. Již první příspěvek (literární historičky Vladimíry Gebhartové) předznamenal milou a vzpomínkovou, ale zároveň neméně odbornou atmosféru nadcházející konference.
            Během dvou nabitých dnů se u řečnického pultu v aule Lepařova gymnázia (hlavní místo konání) vystřídalo více než 30 přednášejících z nejrůznějších institucí. Příspěvky byly odrazem různých perspektiv, kterými lze na Čtvrtka a jeho dílo pohlížet, ale také prolnutím pohledu znalců a amatérů. Kromě dlouholetých odborníků měli tu čest vystoupit na konferenci i mladí studenti a badatelé. Dokázali tak, že naštěstí i dnes se mezi nimi „nosí vzdělání“ a zájem o ně.
            Návštěvníci konference se dozvěděli mnoho zajímavého. Od vlivu jičínských reálií na postavy z knih přes statistické údaje o nákladech Čtvrtkových děl až po úplné perličky. Marie Kšajtová poodhalila, jak bylo například nutné kvůli zahraniční cestě vrcholného představitele Sovětského svazu odsunout hajného Robátka z plánu vysílání, aby nedošlo prostřednictvím postavy Kotrče k politickým narážkám či zesměšňování. Robert Kvaček zase všechny přítomné pobavil vzpomínkou ze zámku v Dobříši, kde se setkal s Václavem Čtvrtkem a Janem Drdou, když v ryze domácím úboru čistili houby.
            Oficiálně byly bloky rozděleny podle obsahového zaměření: Spisovatel Václav Čtvrtek, Jazyková rovina tvorby V. Č., Nakladatelská praxe, Čtenáři, Václav Čtvrtek v zahraničí, Literární vzory, „Působí na mne prostředí, kde žiji...“ a Soupis díla a literatury o autorovi. Zábavné odlehčení obstaralo studentské divadelní vystoupení Václav Čtvrtek méně známý.
            Bohatý kulturní program byl připraven i na večery. První proběhl v Porotním sále jičínského zámku. Na programu byl slavnostní křest pohádkové knihy Zpívají psíci při měsíci. Hlavním kmotrem, respektive kmotrou, se stala dcera Václava Čtvrtka Markéta Tengbom, která přijala pozvání na konferenci. Hudební vystoupení provázející slavnostní chvíle obstarali žáci Základní umělecké školy J. B. Foerstera.
            Průběh druhého večera konference zrekapitulovala Eva Novotná z Městské knihovny v Chebu: „Páteční jednání konference jsme zakončili slavnostním večerem v Knihovně Václava Čtvrtka. Na úvod nám paní ředitelka Benešová představila knihovnu a její činnost. Následovalo „Knihovnické čtvrtkování“ Aleny Pospíšilové. Dozvěděli jsme se, jak vznikla tradice čtvrtkovských akcí v knihovně, které byly ty úplně první a kdo se na nich podílel.
            Knihovnice Lenka Dědečková připravila a představila pracovní listy, které mohou využívat jak knihovny, tak i základní školy v hodinách literatury. Listy obsahují devadesát otázek týkajících se V. Čtvrtka, jeho knížek a ostatní tvorby, Jičína… Připojen je i přehled literatury, ze které autorka čerpala.
            Pro zájemce bylo připraveno promítání dokumentárního filmu o spisovateli a malá výstavka z čtvrtkovských akcí knihovny. Celé setkání v knihovně bylo o to zajímavější, že přišla i dcera pana Čtvrtka, která nyní žije ve Švédsku.
            Pro mě osobně byly celé dva dny konference nabity mnoha zajímavými informacemi a setkáními s milými a neméně zajímavými lidmi.“
            Sobotní program se odehrával v Regionálním muzeu a galerii (výstava Jičínské inspirace v díle Václava Čtvrtka). Na závěr konference byla připravena procházka městem, vedoucí od zámku k domu pohádek Václava Čtvrtka (Revoluční ulice 139).
            Tiskovou zprávu mapující podrobně průběh celého setkání naleznete na webových stránkách knihovny http://knihovna.jicin.cz/ . Fotodokumentace, která určitě stojí za zhlédnutí, je k dispozici na profilu knihovny v rámci sociální sítě Facebook - http://www.facebook.com/KnihovnaJicin .
 
            Příspěvky z Jičínska, které vídáme na stránkách tohoto čtvrtletníku, vyzařují vždy pozitivní energii a působí až jako ideál. Na vlastní oči jsem se tedy jela přesvědčit, zda se nejedná pouze o klam a snahu ošálit nás, čtenáře. Již během úvodního dopoledne jsem však zjistila, že je tomu opravdu tak. Na jičínských akcích je atmosféra pohodová a pohádková – přesně taková, jaká se na Jičín sluší a patří. Proto ještě jednou děkuji všem organizátorům za výbornou práci, kterou odvedli. Setkání v Jičíně bylo opravdu velmi příjemné.

verze pro tisk · PDF verze