Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Inforum 2013? Cloud a big data!

Autor: Lucie Jirků
Vyšlo 9/18/2013 v čísle Ročník 23 (2013), Číslo 3, v sekci Stalo se

 
Koncem května proběhl v Praze na Vysoké škole ekonomické už devatenáctý ročník konference Inforum.[1] Zahájení v podání pořádající společnosti Albertina icome Praha nikdy nebývají nudná, takže i tentokrát čekal účastníky (po zahájení prorektorkou VŠE) zábavný úvodní příspěvek. Jak zlepšit obraz knihovníka v očích veřejnosti? Albertina ví a příspěvek korunuje vtipnou motivační písní v podání AiP Ukulele Bandu (viz foto).
Zahajovací (stejně jako závěrečný) blok byl společný v hlavním sále, jinak přednášky probíhaly souběžně ve dvou místnostech, takže bylo nutno vybírat. A bylo z čeho.[2] Letošní novinkou bylo zkrácení akce ze tří na dva dny přednášek (a den workshopů, který konferenci předcházel a byl zaměřen na implementaci discovery systému a budoucnost e-knih); „směstnání“ programu bylo určitě ku prospěchu věci.
V jednotlivých programových blocích byl kladen důraz na nové trendy – příspěvky se věnovaly discovery systémům, e-knihám, digitalizaci, digitálním knihovnám, portálům… Kdybych měla vybrat termíny, které se objevovaly v různých příspěvcích a nemohly uniknout pozornosti účastníků, určitě by to byla big data a cloud… Ale nejen nové informace, i kontakty jsou důležité. K diskusím a setkáním s kolegy mohli účastníci využít přestávky a společenský večer - Infomejdan. Na Infomejdanu byla také předána Cena Inforum 2013, kterou získal Kramerius 4, systém sloužící k prezentaci obsahu digitálních knihoven.
Ve srovnání s některými minulými ročníky byla tato konference kompaktnější a na závěrečných přednáškách se sál zdál být plnější než v předchozích letech. I podle výsledků ankety[3] byla většina hlasujících s dvoudenním formátem spokojena. Zkrátka Inforum 2013 se vydařilo.
Jubilejní, dvacátý ročník konference se uskuteční (opět v Praze na VŠE) v termínu 27.-28. května 2014 (předkonferenční workshopy už 26. května). Nezapomeňte si tato data poznamenat do kalendáře, ať i příští rok platí slova letošní motivační písně: „Všichni jsou na Inforu, vzdělávaj se v oboru“…


[1] http://www.inforum.cz/
[2] Jednotlivé přednášky ze sborníku a prezentace naleznete na http://www.inforum.cz/cs/sbornik
[3] http://www.inforum.cz/cs/anketa

verze pro tisk · PDF verze