Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Knihovna v Pecce – knihovna pro všechny

Autor: Lenka Knapová
Vyšlo 6/19/2014 v čísle Ročník 24 (2014), Číslo 2, v sekci Šumné knihovny

Městečko Pecka se nachází v krásné podkrkonošské krajině. Dominuje mu stejnojmenný hrad, který v sezoně láká mnoho turistů. Místní knihovna je umístěna nachází v centru města – v historické budově radnice. V roce 2009 byla provedena celková rekonstrukce objektu spolu s rozšířením prostor knihovny, hrazená z dotace EU. Od ledna 2013 vede knihovnu nová knihovnice – autorka článku.
Hned zkraje loňského roku proběhly v knihovně některé změny – knihovna rozšířila svoji půjčovní dobu o dvě hodiny týdně a o jeden půjčovní den. Také čtenářský průkaz získal nový design. Nejenže zde čtenář najde veškeré údaje o knihovně, ale průkazky zaujaly uživatele i moderním stylem a barevností. Hlavním důvodem výměny bylo zrychlení půjčovních služeb, neboť průkaz je vybaven čárovým kódem. Dále byl do knihovny zakoupen nový knihovnický systém, který podporuje veškeré moderní trendy a technologie. Letos je pro změnu v plánu pořídit také nový online webový katalog a zkvalitnit tak elektronické služby pro uživatele. Novou podobu také dostaly webové stránky knihovny, o čemž se můžete sami přesvědčit na www.pecka.knihovna.cz .
Do knihovny byly zapůjčeny zajímavé a čtenářsky atraktivní knihy z výměnného fondu Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně, se kterou je ve všech směrech výborná spolupráce. Díky tomu a díky službě MVS může peckovská knihovna uspokojit i ty nejnáročnější požadavky čtenářů. A nutno podotknout, že je toho hojně využíváno a čtenáři si prakticky neustále chválí pestrou nabídku zajímavých titulů. Další knihy byly získány nákupem a také prostřednictvím grantu Ministerstva kultury z projektu „Česká knihovna“. Tím je zajištěn dostatek kvalitní české literatury, která nyní vychází. Velká nabídka knih a rychlé dodání chybějících titulů se projevilo nejen na nárůstu výpůjček, ale i na navýšení počtu čtenářů.
V březnu loňského roku začal při knihovně fungovat „Klub maminek s dětmi“. Při slavnostním zahájení činnosti tohoto klubu získala knihovna darem malé loutkové divadélko, které využila na představení pro děti z MŠ a pro činnost klubu. Maminky s dětmi se scházejí jednou měsíčně a vždy je připraveno nové téma (například Hrajeme si s Krtečkem, Malované čtení, Svět kolem nás, Říkankový kolotoč, Písničky Z. Svěráka apod.). Děti si v knihovně hrají, zpívají, tancují, učí se nové říkanky, poslouchají pohádky, písničky, kreslí a seznamují se s novými stejně starými kamarády. Maminky si vzájemně předávají zkušenosti s péčí o malé děti. A to vše v krásném prostředí knihovny.
Knihovna navázala i na spolupráci se ZŠ a MŠ v Pecce a pravidelně připravuje programy na různá témata pro žáky. Nejvýznamnější akcí je vždy „Pasování na čtenáře“, při kterém získávají prvňáčci průkaz do knihovny, předplacený na jeden rok. Pro druhou třídu byl vytvořen projekt „První čtení“, kdy žáci pravidelně každý měsíc navštěvují se školou knihovnu, vypravují o knize, kterou si předtím zapůjčili, a údaje o ní vypisují do čtenářského deníčku speciálně vytvořeného pro tyto účely. Ten všichni obdrželi hned při prvním setkání - zdarma. Odměna za jejich snahu je pak čeká na konci školního roku v podobě něčeho sladkého k zakousnutí.
Velice potěšující zprávou je, že si děti zvykly v knihovně trávit odpolední volno a scházejí se, hrají deskové hry (které jsou zde prezenčně k zapůjčení), píšou si zde úkoly, připravují se na kroužky a samozřejmě využívají internet. V knihovně je tak každý půjčovní den živo a někdy tu zní kytara (od malých slečen, které se rády pochlubí svým uměním), někdy se tu nahlas předčítá, někdy zní zpěv, dokonce se tu konala schůzka dívčího klubu nebo si tu děvčata hrála na školu. To vše samozřejmě pod dohledem knihovnice – což také obnáší občasné krocení a tišení, to když se někteří nechají příliš unést. Co je ale hlavní, že děti netráví svůj čas na ulici, ale v knihovně při různých činnostech.
Zvláštní pozornost si jistě zaslouží i dílničky. Ty se konají pravidelně jednou za měsíc a během nich se knihovna promění v půjčovní době v pracovní místnost plnou výtvarných pomůcek a dalších nástrojů, kde se tvoří a pilně pracuje. Vlastnoručně vyrobené předměty, které si účastníci odnášejí, jsou nejen krásné, ale i užitečné. Již se konaly například tyto dílničky: výroba ozdobných květináčů, 3D obrázky, šperky a předměty z ovčího rouna, crazy trička, obrázky do oken, zdobení perníčků atd. Nutno dodat, že dílničky mají velký úspěch a jsou oblíbené nejen mezi dětmi, ale stávají se atraktivní stále více i pro dospělé.
Každou první středu v měsíci se také koná pořad „Čtení v knihovně“ – ten byl zaveden již za předchozích knihovníků a pro stálý zájem se v něm pokračuje. Na programu bývá vždy něco zajímavého – například přednášky o významných osobnostech, spisovatelích, pořady literárního spolku DIV, besedy a debaty o knihách a podobně.
Obrovskou účast mají vždy archeologické vycházky, které jsou spojené s odborným výkladem PhDr. Evy Ulrychové. Účastníci se při nich dozvídají vše o zaniklých vesničkách, kterých je tu v okolí mnoho, ale i o zajímavé a leckdy i mravenčí práci archeologů - ti z malých střípků skládají dohromady celé příběhy, které se odehrály dávno v minulosti.
Knihovna slouží také jako turistické informační centrum, což obnáší zodpovídání dotazů na cestu, na ubytování, na stravování apod., prodej suvenýrů, map, pohledů a upomínkových předmětů pro turisty, přípravu propagačních materiálů a další činnosti.
Každý rok knihovna organizuje zájezdy do divadla – v loňském roce se jelo do pražského Divadla Radka Brzobohatého na představení Barmanky, letos do divadla v Miletíně na představení Vodní družstvo.
Ti, co nemají doma počítač nebo ho neumějí využívat, mohou navštívit kurzy práce na počítači, které knihovna začala pořádat. V loňském roce se několik zájemců naučilo základy práce na počítači a letos je připraven nový kurz – „Nebojte se internetu“, kde se dozvědí mimo jiné, jak vyhledávat na internetu informace, jak založit mailovou schránku a také o možném nebezpečí, které na internetu hrozí. Do budoucna se chystají i další kurzy – práce s digitální fotografií, s programem Microsoft Word, Excel atd.
Knihovna se zapojuje do celostátních kampaní, jako je „Březen měsíc čtenářů“, „Týden knihoven“, „Noc s Andersenem“ a dalších. K nim je vždy připraveno to nejlepší, co lze v rámci možností uskutečnit. Z těch nejzajímavějších akcí, které se konaly, uveďme dva pořady: o tom, že mohou být přednášky spojené s příjemným zážitkem, se přesvědčili účastníci při loňské „Ochutnávce vína“, kdy v klenbovém sále na hradě degustovali nejvybranější vína z různých vinařství; k tomu probíhal odborný výklad spojený se zodpovídáním dotazů, ukázka sabrage sektu a uvolněnou náladu a pohodu dodávala hudba bělohradského Hořeňáku. Letos podobný zážitek měli při „Ochutnávce kávy“, na které se při pití kvalitní kávy a konzumaci čerstvě upečeného zákusku dozvěděli nejen vše o kávě – o pěstování, sklizni, o tom, jaké jsou druhy pražení atd. –, ale dostali i rady, jak si připravit zdravě tento lahodný nápoj, a nakonec si vyzkoušeli i profesionální cupping (degustaci kávy).  
O své činnosti dává knihovna vědět v médiích (například v místním časopisu Listy Peckovska, v regionálním tisku apod.), na webových stránkách knihovny i městyse, na turistických portálech (podzvičinsko.cz) atd. Plakáty a letáčky lze najít na vývěskách, které jsou umístěny na nejnavštěvovanějších místech městečka, ve škole a na úřadu, o chystaných akcích, pořadech, případných změnách v knihovně se všichni Peckováci dozvědí i z bulletinu městyse, který každý měsíc dostávají zdarma do svých schránek.
V letošním roce si v našem městečku připomínáme 450. výročí narození našeho nejslavnějšího hradního pána Kryštofa Haranta, k čemuž se připojuje i naše knihovna některými specielními akcemi s „harantovským“ tématem. Dne 29. března byla peckovská knihovna slavnostně přejmenována na Knihovnu Kryštofa Haranta, ale o tom se dozvíte v některém dalším článku podrobněji.
Závěrem je třeba dodat, že Místní knihovna v Pecce se snaží po všech stránkách vyhovět všem požadavkům svých uživatelů, nebrání se nástupu nových technologií a svými aktivitami nad rámec svých služeb se snaží získávat nové čtenáře a nové návštěvníky. Nezapomíná přitom na svoje hlavní poslání – umožnit přístup k informacím každému bez rozdílu. Kromě své základní činnosti - půjčování dokumentů - se však snaží být i kulturním a společenským centrem a podílet se tak i na kulturním vyžití v obci. Svými akcemi, které pořádá, se snaží uspokojit všechny věkové kategorie a být i nadále knihovnou pro všechny.
 
Kontakt na autorku: knihovna.pecka@seznam.cz
Web knihovny: http://www.pecka.knihovna.cz/

verze pro tisk · PDF verze