Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Seznamte se s Obecní knihovnou v Lípě nad Orlicí

Autor: Alena Kapuciánová a Jarmila Vašátková
Vyšlo 9/22/2016 v čísle Ročník 26 (2016), Číslo 3, v sekci Šumné knihovny

Obec  Lípa nad Orlicí je malá, teprve po roce 2011 přesáhl počet obyvatel hranici 500. V současné době zde žije 521 obyvatel, rozrůstá se výstavba rodinných domů a do obce se stěhují mladé rodiny s dětmi. Je ale nutno zdůraznit, že v Lípě máme vše, co přispívá k pěknému a příjemnému životu. V obci je plyn, vodovod, kanalizace. Je zde malotřídní základní škola se čtyřmi ročníky, mateřská škola, knihovna, prodejna smíšeného zboží, kadeřnictví, dětské hřiště, sportovní hřiště s občerstvením, hospoda, dále pak motorest s benzinovou pumpou, několik soukromých firem. V okolí jsou i rybníky a řeka Divoká Orlice, která svou přítomnost opakovaně připomíná povodněmi.
Ráda bych vás  však seznámila především s naší knihovnou. V obci už po první světové válce fungovalo půjčování knih, a to v domě čp. 102, a půjčoval je pan František Brandejs. Množství knih nebylo velké, ale výběr byl dle pamětníků slušný. Novodobá historie knihovny je plná stěhování. Lidová knihovna měla svoje místo v prostorách místního národního výboru. V roce 1969 už nalézáme knihovnu v budově kampeličky čp. 128, která byla postavena v roce 1937  a  v minulosti sloužila občanům obce jako záložna. Knihovníkem byl v letech 1969-2011 pan Miloš Zemánek. Prostory to byly stále poměrně stísněné a navíc byl objekt, ve kterém knihovna sídlila, určen v rámci restitucí k prodeji, a tak se bylo třeba opět stěhovat. V roce 1997 se rozhodlo obecní zastupitelstvo k rekonstrukci bývalé obecní prádelny, v níž později byla klubovna mládeže a naposledy šicí dílna. Díky této rekonstrukci  se mohla po dvou měsících knihovna přestěhovat do nových prostor. Byla vybavena novým nábytkem a všech  1 895 svazků knih bylo konečně v odpovídajících podmínkách. V nabídce byly i čtyři tituly periodik. Registrovaných čtenářů bylo tehdy 70,  z toho 11 dětí do věku 15 let. Když se podíváme na počet výpůjček za rok, který činil 2 221,  jedná se o poměrně  velké číslo vzhledem k tomu, že obec měla v té době něco málo přes 400 obyvatel a půjčovalo se dvě hodiny týdně.
Rokem 1997 však rekonstrukce a stavební úpravy knihovny zdaleka nekončí. Už v roce 2006 se musela provést sanace vlhkého zdiva, neboť hrozila plíseň a znehodnocení knih. Následně v roce 2012 dostala knihovna nová okna, bylo zrekonstruováno sociální zařízení. To už své čtenáře vítalo pěkně upravené a příjemné prostředí knihovny a nová paní knihovnice Alena Kapuciánová. Ani to však není konec. Další velké stavební úpravy proběhly v roce 2014, kdy došlo k rozšíření prostor knihovny o jednu místnost. Tudíž se zase stěhovalo, tentokrát to bylo 2 652 knih. Kdo z vás knihovníků to někdy zažil, ví, o čem takové stěhování a vyklízení knihovny je. Ale výsledek stojí za to. Máme pěkné prostory se dvěma místnostmi, které jsou vybavené i sedací soupravou pro dospělé a stolem s taburetky pro děti, které zde mají i omalovánky, papíry na kreslení a  pastelky. Naše knihovna je otevřena tři hodiny v týdnu, čtenáři neplatí žádné poplatky, vše mají zdarma!
Knihovní fond je pravidelně doplňován nákupem nových knih. Velmi dobře funguje spolupráce s Městskou knihovnou v Týništi nad Orlicí; několikrát do roka využíváme soubory výměnného fondu, které obohatí nabídku pro naše čtenáře. Pravidelně dochází také šest titulů periodik. Ačkoli je v knihovně volně a zdarma přístupný internet, není v posledních letech příliš využíván. I zde se projevuje trend dnešní doby, kdy má většina domácností přístup k internetu, děti vlastní dokonalejší mobily a tablety. V rámci spolupráce s místní základní školou a školkou jsem zvána na milá setkání s dětmi a v čase předvánočním si přečteme některou ze široké nabídky dětských knih z naší knihovny. O přečteném si pak povídáme a snahou je,  aby děti získaly návyk na čtení.
Je hezké, že i škola má od loňského roku svoji knihovničku, kde mají děti možnost výpůjček. Na druhou stranu je to pak ale nenutí zajít si pro knihy do knihovny. Bohužel, nových čtenářů není moc, ale to s sebou nese doba, kdy převážná většina mladých lidí dojíždí za prací  nebo studiem do okolních měst a vrací se pozdě domů. Mnozí pak volí možnost půjčit si knihy v místě, kde studují nebo pracují, další zase preferují moderní způsoby a vše potřebné si najdou na internetu, přečtou na čtečkách apod. V loňském roce jsme měli celkem 128 registrovaných čtenářů, dětí do 15 let věku bylo 26. Počet výpůjček byl 2 121.
Knihy doprovázely celé generace, sloužily lidem v dobách zlých i dobrých, a tak nám knihovníkům v malých obcích nezbývá  než doufat, že každá kniha si své čtenáře najde.
 
Spolupráce Městské knihovny v Týništi nad Orlicí s Obecní knihovnou v Lípě nad Orlicí se vyznačuje velkou iniciativou ze strany paní Aleny Kapuciánové. Paní knihovnice zná dobře své čtenáře, cíleně pro ně vybírá vhodnou četbu do souborů a sama připravuje programy pro místní základní školu. Společně s paní starostkou se velmi pečlivě starají i o vybavení knihovny a je jejich zásluhou, že lipská knihovna patří mezi nejhezčí v našem obvodu. Vzhledem ke vzájemné spolupráci zveme místní základní školu na setkání s autory knih pro děti a na závěr školního roku pro ně připravujeme akci Pasování na čtenáře. Letos v červnu jsme pro ně připravili představení divadélka Rolnička z Liberce, při kterém jim Jarmila Enochová předvedla poutavou formou Pohádku pro Dášenku na motivy knihy Karla Čapka.

Kontakt na autorky: knih.tyn@tiscali.cz, babikap@seznam.cz
Informace o knihovně na webu obce: http://www.lipanadorlici.cz/obec-7/obecni-knihovna/

verze pro tisk · PDF verze