Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Knihovníci/knihovnice s čestným titulem

Autor: Eva Semrádová
Vyšlo 12/8/2016 v čísle Ročník 26 (2016), Číslo 4, v sekci Kdo je ...

Diplomy s titulem knihovník/knihovnice Královéhradeckého kraje roku 2016 si na slavnostním večeru ve středu 19. října 2016 převzala skupinka šesti lidí. Každý z nich přijel na setkání z jiného kouta našeho kraje, dosáhl různého stupně knihovnického vzdělání a nabyl rozdílných životních zkušeností, přesto v jejich knihovnickém působení najdete společnou notu. Věnují se práci v knihovně dlouhou dobu, mnohdy několik desítek let, vložili do ní nadšení a spoustu energie, knihovní prostory oživují svými nápady. Vesnické knihovny, o které pečují, neoslní prostorem ani vybavením, přesto jsou příjemným a přívětivým místem, kam stojí za to jít. Nositelé titulu knihovník/knihovnice Královéhradeckého kraje roku 2016 uvádějí v život myšlenku, že nejlepší propagací knihovny je knihovník. Vydejme se tedy za nimi.
 
Za první nositelkou titulu v kategorii knihovník/knihovnice malé veřejné knihovny vyjedeme z Hradce Králové do západní části okresu na Novobydžovsko a navštívíme obec Hlušice. Knihovnicí v Hlušicích je od roku 1993, tedy již více než 20 let, paní Marie Pavelková.
Hlušickou knihovnu najdeme v historické budově, která po rekonstrukci slouží obecnímu úřadu i knihovně. K výpůjčním službám pro více než 700 obyvatel obce jsou využívány výměnné soubory ze Střediskové knihovny ve Smidarech, na regálech je několik titulů časopisů a ve vybavení je internet i webová stránka. K vítaným službám patří rozvoz knih po vesnici. Paní Pavelkovou provází kladné profesní hodnocení, je spolehlivá a oblíbená, zejména u dětských návštěvníků knihovny. Pro děti také připravuje společné akce, jako je pasování prvňáčků nebo soutěže o nejlepšího čtenáře.
 
Další cesta nás zavede do Valdic na Jičínsku. O knihovnu v této obci se již 15 let úspěšně stará paní Světla Krausová.
Obec Valdice patří mezi větší v kraji, je domovem pro více než 1 300 obyvatel. Knihovnu najdeme ve středu obce; ačkoliv je malá, má příjemný interiér i potřebné technické vybavení včetně automatizovaného knihovnického systému. Doplňování knihovních fondů je zajišťováno v rámci regionálních služeb z Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně. Paní Krausová otevírá knihovnu 2x týdně, pro místní mateřskou i základní školu pořádá pohádková dopoledne, organizuje pasování prvňáčků na čtenáře. Paní knihovnice se aktivně podílí na kulturním dění v obci, ale také se věnuje svým čtenářům individuálně: pomáhá s výběrem literatury, zajišťuje donáškovou službu.
 
Za knihovníkem roku náchodského okresu se vydáme do obce Řešetova Lhota. Tuto malou vesnici se 180 obyvateli najdeme v půli cesty mezi Českou Skalicí a Náchodem. O knihovnu zde pečuje již 41 let pan Aleš Antoš.
Knihovnické království pana Antoše navštěvuje pětina obyvatel Řešetovy Lhoty. Tato malá knihovna má bohatou nabídku časopisů, využívá meziknihovní výpůjční službu a je také místem, kde jsou shromážděny dokumenty o minulosti obce a významných osobnostech regionu. Pan Antoš sám říká, že knihovník nemůže být jen půjčovatel knih, ale měl by motivovat ke čtení, znát záliby svých čtenářů a zjistit, co kdo potřebuje, pak mu to sehnat a donést třeba i domů. Pan Antoš je také velkým znalcem regionální historie a pravidelně publikuje ve Studnickém zpravodaji.
 
Další putování nás zavede do Orlických hor do Olešnice, kde se o knihovnu stará paní Markéta Stonjeková.
Obec Olešnice v Orlických horách má 450 obyvatel a knihovnu, která se pod vedením paní Stonjekové stala významným bodem kulturního a společenského dění. Paní knihovnice převzala knihovnu v nefungujícím stavu a s pomocí obce a pověřené knihovny v Rychnově nad Kněžnou se postarala v roce 2003 o její znovuzrození. Knihovna zajišťuje výpůjční služby, je místem veřejného internetu a každý měsíc připravuje čtenářské programy pro školní děti. Častým tématem kulturních programů je historie Orlických hor nebo setkání s významnými rodáky. V letošním roce se konaly v Olešnici oslavy 120. výročí založení knihovny a je potěšující, že paní Stonjeková se svými spolupracovníky dokázala navázat na bohatou tradici olešnických knihovníků a knihovnické služby v obci obnovit.
 
Svoje knihovníky, pro které je knihovna zálibou i posláním, má i okres Trutnov. Mezi Dvorem Králové nad Labem a Trutnovem leží obec Kohoutov a o zdejší knihovnu se již 18 let stará paní Dana Gregová.     
Knihovna v Kohoutově má v obvodu jen 260 obyvatel; má tak dostatečné prostory pro činnost i odpovídající finanční zabezpečení od obce. Velmi brzy byla vybavena internetem, je to knihovna s automatizovaným knihovnickým systémem a pravidelným zájmem o regionální služby z Městské knihovny v Trutnově. Paní Gregová je příkladem knihovnice, která se již od počátku svého působení chopila šance vybudovat z knihovny místo pro volný čas, tvoření a zážitkové čtení. Paní knihovnice využívá své odborné vzdělávání a pedagogické zkušenosti a dětem nabízí účast na pravidelných výtvarných dílnách. Tradicí se staly aktivity, jako je Noc s Andersenem, pexesový turnaj, Velké říjnové čtení. Je proto velká škoda, že paní Gregová musí v letošním roce svou práci v knihovně ukončit. Ocenění je poděkováním za příkladné vedení kohoutovské knihovny.
 
kategorii knihovník/knihovnice veřejné knihovny získala letos titul paní Lenka Holá. Její mateřskou knihovnou je Knihovna města Hradce Králové a nositelkou ocenění se stává za svoje dlouholeté působení v našem oboru.
Paní Holá nastoupila po ukončení knihovnického vzdělávání v roce 1976 na pobočku Pražské Předměstí v Hradci Králové, kde se později stala vedoucí. Dále působila v ústřední půjčovně Knihovny města Hradce Králové a nyní zde zastává funkci vedoucí odboru služeb. V nedávné době měla zásadní podíl na zabydlení nově koncipovaných výpůjčních služeb v rekonstruované ústřední budově. Paní Lenka Holá patří mezi odborníky v oblasti služeb, budování fondů, věnuje se interiérům knihoven i hodnocení úspěšnosti služeb. Za dobu svého působení v knihovnickém oboru vynikala organizačními schopnostmi, cílevědomostí, profesionalitou. Vychovala řadu mladých knihovníků.
 
Kontakt na autorku: eva.semradova@svkhk.cz

verze pro tisk · PDF verze