Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Centrální portál knihoven, nebo Knihovny.cz?

Autor: Hana Hornychová
Vyšlo 6/15/2017 v čísle Ročník 27 (2017), Číslo 2, v sekci Nové trendy

Co je vlastně správně? V podstatě obojí.
Centrální portál knihoven vznikl v roce 2012 jako název projektového záměru pro jednotné rozhraní českých knihoven. Následně byl portál jako takový pojmenován Knihovny.cz. Jde o dobře zvolenou pomůcku, neboť název obsahuje část webové adresy, na které je portál provozován. Od 26. 10. 2016 je výsledek několikaletého úsilí projektového týmu veřejně přístupný na adrese www.knihovny.cz.
 
Pokrok ve vyhledávání
Spuštěním do ostrého provozu se ale vývoj portálu nezastavil. Rozrůstá se počet zapojených knihoven – momentálně jich je 20 a další se připravují. Pokrok je patrný i v oblasti vyhledávání. Některá vylepšení pozná odborník, jiná jsou na první pohled patrná i pro uživatele.
Do první kategorie úprav patří změny mechanismu relevance a deduplikace, kdy se podařilo zlepšit zpracování článků a zvukových dokumentů (u nich byl nasazen jako další deduplikační klíč kód EAN). Pro uživatele je viditelná změna v řazení výsledků – nyní jsou záznamy řazeny od nejnovějších vydání, což odpovídá požadavkům většiny čtenářů.
Další změnou jsou úryvky plného textu nebo obsahu, pokud hledaný text pochází právě z nich. Tvůrci portálu zavedení úryvků dlouho zvažovali, protože je zobrazován úryvek s prvním výskytem termínu, a ten nemusí být vždy nejrelevantnější.
 
Diskutované fasety
Velmi sledovanou a připomínkovanou oblastí portálu jsou fasety. Uživatelé se s nimi teprve seznamují a zjišťují, v čem jim mohou pomoci. Pro usnadnění orientace bylo k fasetám přidáno tzv. otáčítko. Každá skupina je uvozena šipkou, která se po najetí myši otočí směrem dolů a navede tak uživatele, aby fasetu rozbalil. Vylepšení je patrné rovněž u fasety Typ dokumentu, kde je možné vybrat několik hodnot současně.
Úpravy se podstatně projevily také v zobrazení elektronických zdrojů ve fasetách. Vše, co je elektronický zdroj ve formě nosiče (např. CD, DVD), řadí se do fasety Typ dokumentu pod hodnotu Ostatní. Online zdroje – typicky dostupné jednak přes odkaz v bibliografickém záznamu, jednak prostřednictvím linkovacího serveru SFX nebo jako dokumenty z digitálních knihoven Kramerius – jsou zastoupeny ve fasetě Typ výpůjčky pod hodnotou Online. Tato hodnota je jako jediná tučně zvýrazněna, protože právě tyto dokumenty je možné získat přímo, např. stažením souboru na vlastní zařízení.
 
Funkce pro zvýšení uživatelského komfortu
Kromě samotného vyhledávání ve fondech knihoven je k dispozici řada funkcí pro zvýšení komfortu práce s výsledky. Uživatel si může záznam poslat e-mailem, uložit ho do složky Oblíbené nebo z něho vytvořit trvalý odkaz a ten uchovat pro pozdější použití. Důležitou funkcí je možnost vygenerovat citaci u jakéhokoliv vyhledaného záznamu.
Příjemným a zajímavým doplňkem pro čtenáře je sledování knižních trendů, novinek a doporučení k četbě, která jsou dostupná pod odkazem Inspirace. Zájemci mohou také prohlížet adresář českých knihoven a vyhledávat nejbližší pobočku. Užitečné informace lze najít v patičce portálu. K dispozici je zde nová sekce Pro média, kam tvůrci umístili veškeré články a reportáže o portálu.
 
Další vývoj portálu
Popsané změny ale nejsou poslední, vývoj portálu pokračuje. Pro letošní rok jsou připravena další vylepšení. Plánováno je začlenění meziknihovní výpůjční služby a služby dodávání dokumentů, protože nezbytným předpokladem plnohodnotného využití portálu je fyzický přístup k dokumentům a elektronickým kopiím. Uživatel nejen zjistí, že existuje dokument nebo článek, který by ho zajímal, ale bude moci obojí na jednom místě objednat a následně získat. Získej je název meziknihovní výpůjční služby, která by měla být do portálu zavedena koncem letošního roku. Připravuje se také zapojení centrálního indexu pro přístup k zahraničním vědeckým časopisům, oborovým databázím a elektronickým zdrojům.
 
Knihovny.cz by v budoucnu měly oslovit široké spektrum uživatelů a knihoven - od malých místních až po velké krajské. Přejme portálu, aby se tento smělý záměr stal skutečností.
 
Kontakt na autorku: hana.hornychova@svkhk.cz
Centrální portál knihoven: www.knihovny.cz

verze pro tisk · PDF verze