Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna

Městská knihovna Vamberk 1857-2017: krásných 160 let pro vás – a stále mladá…

Autor: Jaroslava Martinová
Vyšlo 7. 12. 2017 v čísle Ročník 27 (2017), Číslo 4, v sekci Šumné knihovny

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
je jednou z mála spravedlností našeho světa, že čas nelze zastavit – natož vrátit. O to víc je však nesmírně důležité nezapomínat – a nezapomenout… Na doby dávno minulé, které i přesto zůstávají navždy nedílnou součástí života města Vamberka. Na lidi inteligentní, schopné a pracovité, jejichž zásluhou patřilo naše město i v nejtěžších dobách k místům pečujícím o vzdělání a duševní život svých občanů.
Městská knihovna Vamberk oslavila v letošním roce 160. výročí své existence. Přijměte i vy srdečné pozvání k listování historií jedné z nejstarších knihoven Královéhradeckého kraje, knihovny roku 2010.
 
Listování historií
Píše se 2. polovina 19. století… Absolutistickému systému Rakouska-Uherska ubývá sil – a duševní život ve Vamberku začíná opět vzkvétat. Díky písmákovi Antonínu Zemanovi, vlastnícímu i vzácné knihy z doby Veleslavínovy, se již ve 20. letech 19. století scházeli Vamberští za dlouhých zimních večerů v jeho domě – v dobách, kdy v jiných malých českých městech o knihovnách nebylo ani potuchy.  
Před rokem 1848 díky podnětu rodáka Františka Hajniše byl ve spolupráci s mladšími občany města zahájen každoměsíční společný nákup vycházejících knih za malé pravidelné měsíční příspěvky. Právě tímto počinem byl položen základ OBČANSKÉ KNIHOVNY VE VAMBERKU, která po smrti písmáka Antonína Zemana získala mnoho knih z jeho pozůstalosti.
V roce 1856 se vrací po vypovězení z Prahy do svého rodiště vamberský rodák Josef Richard Vilímek – později zakladatel slavného pražského nakladatelství, knihtiskař, autor a zakladatel slavných Humoristických listů, poslanec českého sněmu. Pro rodné město tehdy dokázal malý zázrak – v roce 1857 založit KNIHOVNU VEŘEJNOU. Podle záznamů ve starých pamětech měla v 70. letech 19. století úctyhodných 700 svazků.
Avšak doba rozkvětu knihovny přešla a posléze jí hrozí úplný zánik. Záchranu nalezla v Měšťanské besedě ve Vamberku, jejíž zásluhou se v krátkém čase stala opět důležitým kulturním zařízením jako knihovna „besední“. Zákon o obecních knihovnách z roku 1919 pomohl k sepsání dohody mezi vamberskou obcí a besedou, díky níž knihovna besední vykonávala i funkci obecní.
Knihovnou profesionální se MĚSTSKÁ KNIHOVNA VAMBERK stává v roce 1968. V roce 1969 knihovnou střediskovou pro 12 místních lidových knihoven okolních obcí. Do funkce první ředitelky je jmenována paní Karla Zemánková.
 
Nenápadný, a přesto výjimečný dům. Více než dvě staletí stará klasicistní budova na rohu Husova náměstí a Voříškovy ulice je jednou z nejstarších světských staveb našeho města. Bednářův besední dům, který díky laskavosti, štědrosti a předvídavosti mecenáše města poskytuje útočiště vamberské knihovně dodnes...
Dodnes má knihovna v péči výjimečné unikáty – svazky opatřené dvěma historickými kulatými razítky značícími vlastnictví knih: „Knihovní rada veřejné knihovny Občanské besedy ve Vamberce n./Z.“ a „Měšťanská beseda ve Vamberce“.
 
Doba života knihovny města Vamberka přesahuje délku života lidského. Její existence stále dokazuje nadhled a inteligenci těch, jejichž zásluhou mohla a může předávat moudro, vědění a vzdělání. Všem, kteří mají zájem.
V celém světě jsou dodnes knihovny kulturními institucemi, vytvářejícími zázemí pro sebevzdělání, pro kvalitní využití volného času. Po staletí jsou branou do světa vědomostí a celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování a kulturního rozvoje lidstva. Mohly a mohou předávat moudro, vědění a vzdělání. Všem, kteří mají zájem.
Přejte proto vamberské knihovně spolu s námi do dalších let existence mnoho štěstí a mnoho osvícených lidí, kteří ji i nadále pomohou v péči o vzdělanost a moudrost dalších generací, které náš svět tolik potřebuje.
 
Kontakt na autorku: knihovna@vamberk.cz
Web knihovny: www.knihovna-vamberk.cz

verze pro tisk · PDF verze