Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna

Knihovna v Chvalkovicích nejen pro děti

Autor: Bohumila Krausová
Vyšlo 7. 12. 2017 v čísle Ročník 27 (2017), Číslo 4, v sekci Šumné knihovny

Pojďte se mnou nahlédnout do naší vesnické knihovny, kde kraluji již více než 30 let.
Místní knihovna ve Chvalkovicích sídlí v budově obecního úřadu. Její umístění není příliš šťastné. Nachází se v suterénu, a i těch několik schodů je pro seniory zátěž. Protože na všem hledám spíše pozitivum, nevýhodnou polohu vyvažuje to, že knihovna disponuje dvěma místnostmi.
Ve světě knihoven jsem se začala pohybovat již v roce 1965. Nejprve jsem si chodila půjčovat knížky ve své rodné vesnici, o několik let později jsem byla k ruce knihovníkovi a pomáhala s roznáškou knih seniorům. Později jsem ho úplně zastoupila.
Když se vyskytla příležitost převzít knihovnu ve Chvalkovicích, mém novém bydlišti, neváhala jsem ani minutu a tuto šanci využila.
Zpočátku to nebyla jednoduchá práce. Knihovna neměla dobrou pověst: výpůjční hodiny se nedodržovaly, evidence žádná, čtenářů bylo málo. V základním fondu zůstaly pouze knihy neatraktivní, nebylo co půjčovat. Využívala jsem fondu střediskové knihovny na Hořičkách, ale rozvoz čtyřikrát ročně nestačil.
Naše obec měla moudrého pana starostu, a tak jsme se rozhodli, že si budeme knihy pořizovat sami, přímo na míru našim čtenářům. Je to již více než 20 let, co knihy nakupuji a zpracovávám sama.
Každá knihovna, která má ve svém působišti školu, má lehčí roli při spolupráci s dětmi. Jsem šťastná, že v naší vesnici škola je. Děti do knihovny docházejí za mnohými aktivitami individuálně, ale i s rodiči a s učiteli. Pro třídy připravuji besedy, čtenářské dílničky, vyhodnocujeme čtenáře roku. Je čím dál obtížnější děti do knihovny přitáhnout, proto pořádám také soutěže, čtení, zábavné aktivity. Snažím se, aby v regálech našly knihy, které je zaujmou. Nezapomínám ani na předškolní děti, které u nás najdou svůj koutek, kde si mohou namalovat obrázek. Půjčuji knížky do mateřské školy, která je ve vedlejší vesnici, a školkové děti docházejí do knihovny na návštěvu.
Velmi se mi osvědčila spolupráce s učitelkami prvních tříd. Společně se snažíme získat rodiče ke čtení dětem. „Čtení naruby“ si získává své příznivce a každoročně oceňujeme rodiny, které se zapojují. Osvědčila se mi také akce „Děti čtou dětem“, kdy žáci vyšších ročníků čtou o hlavní přestávce dětem na prvním stupni. Překvapilo mne, jaký je o tyto aktivity zájem.
Týden knihoven 2017 byl pro nás významný tím, že jsme založili ve spolupráci se základní školou čtenářský klub. Jeho cílem je přilákat děti k četbě, zlepšit jejich čtenářské dovednosti, obohatit jejich znalosti v oblasti literatury, rozšířit jim obzory a naučit je pracovat s knihou.
Dlouho jsem se v knihovně věnovala převážně aktivitám pro děti. V poslední době jsem však začala více oslovovat i dospělé. Naše „Čaje o páté“ si získávají stále více příznivců. Každé setkání je založeno na výběru určité knihy, ze které si připravím ukázky a téma rozvedu. Jedno z nejpoutavějších setkání bylo na téma Lásky Boženy Němcové.
Nápadů na aktivity mám ještě dost, jen někdy chybí čas na jejich realizaci. Ten, kdo vede knihovnu ve svém volném čase jako já, ví, o čem mluvím. Já sama bych mnoho věcí bez podpory své rodiny nezvládla. Týká se to hlavně pomoci s technikou, zpracováváním knih a časopisů.
Pokud se chcete o aktivitách v naší chvalkovické knihovně dozvědět více, vyhledejte webové stránky: http://knihovnachvalkovice.webk.cz/.
 
Kontakt na autorku: chvalkovice_knihovna@quick.cz

verze pro tisk · PDF verze