Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna

E-learningový kurz Digitalizace v knihovnách

Autor: Lenka Damborská
Vyšlo 7. 12. 2017 v čísle Ročník 27 (2017), Číslo 4, v sekci Naše téma

logo-navrh-final-DVK.png
E-learningový kurz Digitalizace v knihovnách[1] obsahuje základní informace o digitalizaci tištěných dokumentů a poskytuje vhled do dané problematiky všem, kteří ve své instituci s digitalizací začínají nebo je toto téma zajímá. Kurz shrnuje zkušenosti s digitalizací a s budováním digitalizační linky v Moravské zemské knihovně v Brně. Je zaměřen spíše prakticky než teoreticky. Poprvé byl spuštěn na jaře roku 2014 a od té doby probíhá pravidelně dvakrát do roka.
Kurz je určen pracovníkům paměťových institucí, které mají v plánu digitalizovat nebo digitalizují, studentům středních i vysokých škol, kteří se chtějí zorientovat v tematice digitalizace tištěných dokumentů, a široké veřejnosti, kterou digitalizace v paměťových institucích zajímá. Studijní materiály lze také použít při výuce na středních nebo vysokých školách.
 
Kurz je rozdělen celkem do 9 modulů. Ve studijních materiálech jsou popsány základy digitalizace, avšak účastník si může pomocí uvedených zdrojů nastudovat i více z problematiky. Každý modul je ukončen testem či úkolem. Úspěšné ukončení kurzu je možné po vypracování všech testů a úkolů. V případě úspěšného absolvování účastník obdrží certifikát Moravské zemské knihovny v Brně.
Moduly kurzu jsou následující:

 • Modul 1: Úvod do digitalizace
 • V úvodu jsou zodpovězeny otázky, co je digitalizace, proč se digitalizuje, jaké jsou její fáze a co vše obnáší příprava digitalizace.
 • Modul 2: Identifikátory
 • Identifikátory jsou nezbytné pro práci s digitálními objekty. Existují různé typy identifikátorů používané obecně v knihovnách i konkrétně v oblasti digitalizace.
 • Modul 3: Skenování
 • Modul se zabývá technickými parametry obrazu (rozlišení, bitová hloubka, komprese atp.) a používanými souborovými formáty. Také seznamuje s jednotlivými typy skenerů, které jsou speciálně vyvinuty pro digitalizaci knih.
 • Modul 4: Úprava obrazových dat
 • V dalším kroku digitalizace je nutné zabývat se úpravou obrazu. Modul obsahuje informaci, jaké kroky úprava obrazu zahrnuje.
 • Modul 5: OCR
 • V modulu se účastníci kurzu dozvědí, co je to OCR, jak se provádí a k čemu je dobré.
 • Modul 6: Metadata I
 • Metadata jsou velkou kapitolou v oblasti digitalizace. Modul seznamuje se základními principy vytváření metadat.
 • Modul 7: Metadata II
 • Metadata se dělí na více typů a podle toho vznikají příslušné metadatové standardy. Nově je zde zahrnuta i kapitolka pojednávající o tzv. NDK standardu a podobě výstupního balíčku z digitalizační linky (tzv. PSP balíček).
 • Modul 8: Zpřístupnění
 • Modul zpřístupnění se zabývá zejména autorským zákonem a jeho limity.
 • Modul 9: Dlouhodobá ochrana dokumentů
 • Posledním tématem kurzu je tzv. LTP (long-term preservation). Účastník kurzu se zde dozví důvody a druhy dlouhodobého uchování v knihovnách. V roce 2016 jsme se rozhodli modul rozšířit a přidat některé zásadní body pro pochopení této problematiky.
 
Co se týče statistik, nyní probíhá již 8. kolo kurzu. Celkem bylo zapsáno 173 účastníků, z toho 141 knihovníků, 27 neknihovnicky zaměřených účastníků a 6 studentů. Kurz úspěšně dokončilo zatím 116 lidí.
 
Kurz je umístěn na portálu kurzy.knihovna.cz na adrese http://kurzy.knihovna.cz/course/view.php?id=64.
 
Kontakt na autorku: lenka.damborska@mzk.cz
 

verze pro tisk · PDF verze