Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna

Oslavy 160. výročí založení knihovny města Vamberka, knihovny s titulem knihovna roku 2010

Autor: Jaroslava Martinová
Vyšlo 7. 12. 2017 v čísle Ročník 27 (2017), Číslo 4, v sekci Stalo se

S půvabem sobě vlastním oslavila Městská knihovna Vamberk v letošním roce 160. výročí své existence – jako jedna z nejstarších knihoven regionu. Celým rokem se prolínaly akce připomínající její existenci minulou, současnou i budoucí.
Přijměte naše pozvání k poohlédnutí za rokem oslav, které měly dva nesmírně důležité cíle: poděkovat všem těm, kteří tu byli před námi a dokázali v jakkoli těžkých dobách mnohdy zázraky; upozornit na to, že knihovna tu je. A stále bude. Pro všechny… A že i přes svůj úctyhodný věk má hodnotu současnou a nadčasovou…
 
Přípravy roku oslav začaly již v roce předcházejícím. Chtěli jsme oslovit naším programem co nejširší veřejnost, tak aby nikdo nepřišel zkrátka a každý si našel to své „ořechové“ – malí i velcí, muži, ženy, babičky, dědečkové, mladé rodiny...
Zvolili jsme systém „slavnostních večerů“ – posuďte sami, jak se nám podařilo toto hektické období zvládnout.

Slavnostní večery

  1. večer literární – autorské čtení Hany Hindrákové „Lovci lebek“ v únoru
  2. večer evropský – přednáška Augustýna Šubrta „Stručná historie světa a Evropy“ v březnu
  3. večer pohádkový – „V zajetí babiček“ v březnu
  4. večer historický – s historiky města v pořadu „Střípky z vamberecké historie“ v dubnu
  5. večer magický – při „Noci literatury“ v doprovodu magických houslí Anny Novotné v květnu
  6. večer rodinný – „Černá hodinka“ při svíčkách pro velké i malé v červnu
  7. večer narozeninový
 
Poslední z těchto večerů měl podobu slavnostního benefičního programu. Nazvali jsme ho „Den s knihovnou“ a uskutečnil se v zahradě Muzea krajky Vamberk a v kostele sv. Prokopa. Program byl plný hudby, zpěvu, rytířského umění a tance současného i historického. Jeho součástí byl křest ex libris Josefa Benedikta a křest knihy poezie Jana Píši za efektů ohňové show skupiny Ascarya.
… to vše s „babičkovským“ občerstvením, svátečním maxidortem, s jízdou v kočáru taženém koňmi, soutěžemi pro děti a prodejem „malých radostí“, včetně uměleckých perníčků ve tvaru loga naší knihovny…
 
Pomyslnou třešinkou na dortu oslav byla výstava z období I. republiky Mgr. Vlaďky Dobiášové „Móda hraběnek, švadlenek i známých osobností“, zorganizovaná ve spolupráci s Muzeem krajky Vamberk a zahájená vernisáží s půvabným hudebním medailonem.
 
Naše poděkování patří všem, kteří nám pomohli s charitativní akcí „Lidi lidem“. Tato akce procházela celým rokem 2017. Výtěžek z prodeje darovaných ručně vyrobených předmětů bude o vánočních svátcích předán Fakultní nemocnici v Hradci Králové – oddělení dětské onkologie.

***
 
Rok 2017 se nachyluje ke svému konci, spolu s ním i naše sváteční aktivity. Těší nás milá slova, poděkování a radost těch, kteří odcházeli spokojeni. Stále se však učíme – a tak už dnes víme, které věci bychom příště zorganizovali jinak a lépe… Ale tak je to, domnívám se, v pořádku. Dokud máme sílu a chuť učit se a napravovat, jsme lidé na svém místě.
 
Děkuji vám za pozornost při čtení mého „narozeninového“ článku. A pokud někomu přinesl inspiraci, jsem velice ráda. Ale ještě raději v jeho závěru děkuji všem, bez jejichž pomoci by nebylo možné tak náročný program zrealizovat: našemu zřizovateli za finanční podporu, kolegyním, našim rodinám, přátelům a známým za obětavost, laskavost a vytrvalost.
Děkuji všem, kteří pracovali v tomto roce někdy až za hranice svých možností.
 
Městská knihovna Vamberk jako hodnota a kulturní instituce s úctyhodnou historií, jako hodnota a instituce současná a nadčasová je tu stále. Pro vás.
 
Kontakt na autorku: knihovna@vamberk.cz
Web knihovny: www.knihovna-vamberk.cz

verze pro tisk · PDF verze