Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna

Knihovnická dílna v Jičíně opět nezklamala

Autor: Michaela Sehnalová
Vyšlo 7. 12. 2017 v čísle Ročník 27 (2017), Číslo 4, v sekci Stalo se

„Jičín je především místem setkávání,“ takto zahajovala Mgr. Jana Benešová, ředitelka Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně, 21. knihovnickou dílnu. Tu pořádá jičínská knihovna a SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) 08 Východní Čechy za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. Knihovnická dílna probíhala v rámci festivalu Jičín – město pohádky od 12. do 14. září 2017. Tématem letošního ročníku byly tradice – Český rok aneb Tradice tradičně i netradičně. Do jičínské knihovny se sjelo 45 knihovnic z celé republiky, aby se zde proškolily a načerpaly inspiraci pro práci s dětmi.
 
Semináře knihovnické dílny byly velmi podnětné a užitečné. Od tipů na zajímavé knihy přes práci s textem až po dramatickou či hudební dílnu. Velmi pozitivní ohlasy vzbudil seminář Mgr. Petry Bubeníčkové, Ph.D., z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, která se věnovala práci s literaturou pro děti do deseti let. Představila množství známých i neznámých knih, autorů, nakladatelství, a dokonce i didaktických her. Nechyběly tipy a vyzkoušené postupy práce s literaturou nebo hrami.
Zážitkový dramatický workshop o slovanské mytologii a tradicích byl relaxačním prvkem v programu. Účastnice měly možnost popustit uzdu své kreativitě. Zpívalo se, hrálo se divadlo, kreslilo se. Množství prvků, které si účastnice vyzkoušely na vlastní kůži, mohou využít i při práci s dětmi během besed v knihovnách. Inspirativní nebyla jen forma workshopu, ale i téma. Slovanská mytologie není vedle řecké či římské natolik známá, hodí se tak i jako téma zážitkové besedy pro děti. V kreativním duchu se pokračovalo i večer při vystoupení performera a fyzického básníka Petra Váši. Fyzické básnictví je originálním spojením surrealisticko-dadaistických textů se zvuky a hudbou vyluzovanými na vlastní tělo. Petr Váša každou báseň uvedl příběhem o vzniku samotného textu nebo zrodu fyzického básnictví a komentáře to byly velmi vtipné, publikum se bavilo.
S PhDr. Ondřejem Hausenblasem pronikly účastnice do tajů textu a jeho rovin. V semináři nazvaném Kdo pokládá k četbě otázky a jaké? se hovořilo o analýze textu pomocí jednoduchých otázek, kterými knihovník může čtenáře navést k lepšímu porozumění. Díky vhodně pokládaným otázkám lze vzbudit i v nečtenáři touhu po četbě a nadšení z pronikání do příběhu. Poobědová dílna Ivy Pecháčkové z nakladatelství Meander byla plná uměleckých knih pro děti a povídání o zrodu knihy v malém nakladatelství. Pozdní odpoledne strávily knihovnice na Bradech, lokalitě nedaleko Jičína, kde pro ně byla nachystána hudební přednáška, povídání o historii a jezuitech na Jičínsku.
Závěr knihovnické dílny patřil krásám českého jazyka. V porotním sále jičínského zámku na závěrečném kolokviu promluvil prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc., o obranách jazyka českého. Alfred Strejček ve svém literárním pořadu přednesl významné texty, které opěvují český jazyk. Hodnocení knihovnické dílny proběhlo se zbývajícími účastnicemi odpoledne v knihovně u kávy. Bezprostřední ohlasy na dílnu byly velmi kladné. Ale jičínské knihovnice už nyní vymýšlejí, co by mohly v příštím roce vylepšit. Ba co víc, v Jičíně už plánují knihovnickou dílnu, která proběhne roku 2018. Máte se na co těšit, bude to opět velmi příjemné.
 
Kontakt na autorku: sehnalova@knihovna.jicin.cz
Web knihovny: http://knihovna.jicin.cz

verze pro tisk · PDF verze