Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna

Tematický zájezd po knihovnách regionu aneb Možnost a ochota spolupracovat

Autor: Gabriela Šumavská
Vyšlo 7. 12. 2017 v čísle Ročník 27 (2017), Číslo 4, v sekci Stalo se

Stalo se již tradicí, že úsek regionálních funkcí Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně pořádá pro knihovníky okresu tematické zájezdy. Cílem těchto zájezdů je seznámit knihovníky s úspěšnou činností jejich kolegů. A tak jsme letos 12. října pod vedením paní Heleny Vejvarové navštívili Obecní knihovnu v Batňovicích.[1]
Nejprve nás uvítala knihovnice Markéta Tučková. Poté nás starostka Batňovic Vladimíra Pátková seznámila s činností obce a ředitelka školy Radomíra Šolcová s úspěchy místní školy. Aktivit je tam celá řada, přesvědčit se můžete na webu obce[2] či na stránkách Batňovického zpravodaje. Setkání byla rovněž přítomna metodička z Trutnova, paní Blanka Maňhalová. Jana Sehnalová, vedoucí knihovny ve Rtyni v Podkrkonoší a komisařka soutěže Vesnice roku, pak pohovořila o významu této soutěže.
V rámci soutěže Vesnice roku 2016 v Královéhradeckém kraji získala právě knihovna v Batňovicích Cenu hejtmana za moderní knihovnické a informační služby. Na základě tohoto ocenění postoupila do celostátní soutěže Ministerstva kultury Knihovna roku 2016. Zde se knihovna umístila na druhém místě. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v Zrcadlové kapli pražského Klementina. Kritéria pro hodnocení v této soutěži představují nejen samotné aktivity knihovny, ale i podmínky pro její činnost, v nichž se odráží spolupráce s obcí a aktivní zapojování do podpůrných programů, jako je například program společnosti Exteria, jež pomáhá veřejným knihovnám zlepšovat prostředí pro čtenáře, nebo dotační program Ministerstva kultury VISK (Veřejné informační služby knihoven).
V březnu batňovická knihovna uspořádala pro děti oblíbenou Noc s Andersenem, zasvěcenou Malé mořské víle. A to je právě již zmíněná spolupráce knihovny s obcí i s místní základní školou a mateřskou školkou, která nesmírně obohacuje činnost všech zapojených institucí a organizací a snaží se vzájemně propojovat jednotlivé cílové skupiny. Další dva příklady za všechny:

  • ve spolupráci se školou se uskutečnila recitační soutěž žáků, porotou soutěže byly členky klubu seniorů,
  • jednou za měsíc je knihovna k dispozici mateřskému centru.
Z Batňovic je to, co by kamenem dohodil, do Malých Svatoňovic. A autobus plný knihovníků, tedy spíše knihovnic, tam samozřejmě zastavil. Druhou zastávkou naší cesty bylo zdejší Muzeum bratří Čapků.[3]
Obě expozice, jak Karlova, tak Josefova, jsou bezesporu zajímavé, příjemně uspořádané a k doplnění znalostí by nám – návštěvníkům se zájmem o kulturu – stačilo si je pouze projít a prohlédnout. Ale jak se říká, vždycky je všechno o lidech a paní Eva Hylmarová, vedoucí muzea, je ženou na svém místě: její vlídný a zasvěcený výklad znásobil hodnotu zážitků.
Zájezd se vydařil. Děkujeme organizátorům za přípravu a těšíme se na další akce Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně.
 
Kontakt na autorku: knihovnasber@seznam.cz
 

verze pro tisk · PDF verze