Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna

Kurz starého německého písma v Biskupské knihovně

Autor: Martina Opršalová Dašková
Vyšlo 7. 12. 2017 v čísle Ročník 27 (2017), Číslo 4, v sekci Stalo se

Knihovna již dávno není jen místem, kde se půjčují knihy, ale také prostorem vzdělávání, kultury a odpočinku. Biskupská knihovna jistě není výjimkou a nabízí zájemcům různé přednášky, exkurze, výstavy či kurzy. V současnosti chystáme pokračování jedné velmi zajímavé aktivity.
Minulý rok jsme poprvé pořádali kurzy starého německého písma, tedy tištěné fraktury a psacího písma, tzv. kurentu. Každý, kdo někdy potřeboval nahlédnout do starých matrik, kronik, pozemkových knih a dalších archiválií, seznal, že se bude muset naučit číst staré písmo. Na našem území se můžeme většinou setkat se třemi jazyky: latinou, němčinou a češtinou. Pro latinu se vždy užívalo humanistického písma, ale čeština a němčina byly psány písmem novogotickým, tedy frakturou a kurentem. České a německé verze se od sebe poněkud odlišovaly, německý typ se prosadil na celém českém území v podstatě až v poslední třetině 18. století. Čeština ovšem již v půlce 19. století začala využívat dobrodiní humanistického písma, němčina zůstala u kurentu a fraktury až do roku 1941. Studenti archivnictví či historie se naučí luštit toto písmo ve škole, nicméně tzv. amatérští nebo stavební historikové, genealogové a rodopisci, jednoduše všichni ti, kteří se setkávají s dokumenty ve starém německém písmu, si toto umění mohou osvojit u nás. Ovšem znalost německého jazyka rozhodně není podmínkou. Stává se, že naopak ti, co neumějí německy ani slovo, luští lépe než ti, co „šprechtí“ výtečně. Němčináři si totiž slova domýšlejí, což může být někdy spíše na škodu.
Kurz opět povede Mgr. Lucie Jakubcová, která vystudovala germanistiku na Univerzitě Karlově a zde také pokračuje v postgraduálním doktorském studiu. Jejím předchozím zaměstnavatelem byl Ústav germánských studií Národní knihovny ČR, nyní je to Rakouské kulturní fórum při rakouském velvyslanectví v Praze. Kurzy starého německého písma již vedla v Národní knihovně a v dalších větších či menších knihovnách. V Biskupské knihovně bude přednášet již druhým rokem. Minulé kurzy byly tak žádané, že jsme dokonce museli zájemce odmítat. Základní kurz zahrnuje pět 90minutových lekcí. Pro velký úspěch minulého základního kurzu jsme požádali Mgr. Jakubcovou, aby vedla ještě následující kurz pro pokročilé, což zahrnovalo čtyři lekce, probíhající jednou měsíčně. Do těchto lekcí si zájemci mohli přinést své texty a pak je v hodinách s lektorkou rozebírali. Naše přednášející frekventanty kurzu skutečně naučí jak na to, nicméně bez praxe to pochopitelně nejde. Je potřeba číst, číst a číst. Ale to naši absolventi již dávno vědí.
Kurz se uskuteční v prvním patře Biskupské knihovny, která sídlí v Novém Adalbertinu na Velkém náměstí v Hradci Králové. Začátek kurzu není ještě přesně stanoven, ale patrně půjde o leden či únor roku 2018. Přesné informace uveřejníme na naší facebookové stránce (https://www.facebook.com/Biskupsk%C3%A1-Knihovna-HK-813558928789815/), v tisku nebo přímo v Biskupské knihovně.
 
Kontakt na autorku: daskova@bihk.cz
Web knihovny: http://www.bihk.cz/pastorace/biskupska-knihovna

verze pro tisk · PDF verze