Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna

Maturita, to je, oč tu běží…

Autor: Vanda Vaníčková
Vyšlo 7. 12. 2017 v čísle Ročník 27 (2017), Číslo 4, v sekci Okénko

Stále platí, že zkouška z dospělosti = maturita. I když by se při pohledu na dnešní společnost mělo zkoušet spíše dobré vychování, respekt a morálka, středoškoláci stále maturují z klasických školních znalostí. Vzhledem k tomu, že jedním z maturitních předmětů je (a pevně věřím, že stále zůstane) český jazyk a vzhledem k tomu, že jeho součástí je literatura, rozhodla jsem se věnovat článek právě tomuto tématu. Milí knihovníci, seznamte se s aktuální podobou maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Hlavní motivací k napsání článku je nejen maturitu představit, ale upozornit i na momenty, které mohou souviset právě s knihovnou.
 
Formu maturity, kterou zažila většina z nás, musíme živit už jen ve svých vzpomínkách či filmech, jako jsou Rebelové nebo Vrať se do hrobu. Od roku 2010 se realitou stala dlouho diskutovaná tzv. nová maturita. Její nejzásadnější změnou na obecné úrovni (která vydržela a platí i dnes) je dělení na profilovou (školní) a státní část. Aby se mohl mladý člověk hrdě poplácat po ramenou, že to zvládl, musí úspěšně složit obě části. Státní část se koná dříve a název dává tušit, že obsah je stejný pro všechny, určuje se centrálně.[1] Český jazyk a literatura „bojuje“ s tímto dělením snad nejvíce ze všech předmětů, respektive obsah státní části z češtiny budí jedny z největších, většinou negativních, emocí.
Tzv. komplexní zkouška z českého jazyka a literatury má tři části: didaktický test, písemná práce a ústní zkouška. Žák musí splnit všechny. Nepodaří-li se mu některá část, opakuje jen ji. Subjektivní poznámka vystudované češtinářky – myšlenku otestovat u maturanta všechny složky jazyka vítám. Problémem ale může být (a reálně i je), aby jednotlivé části zkoušely opravdu to, co mají.
Podrobnější obsah částí maturitní zkoušky z našeho mateřského jazyka:

  • písemná práce: Žáci si vybírají z centrálně daných zadání (dříve 10, nově 6), která obsahují téma, slohový útvar a popis výchozí situace. Povinný rozsah textu je 250 slov a kromě pravopisu, stylistické úrovně a dodržení zadání se hodnotí i originální pojetí a myšlenka výtvoru. V jarním termínu 2017 se objevilo z knihovně blízkých témat například: Charakteristika literární postavy – žena zkoušená osudem (Shakespearova Ofélie, Puškinova Taťána, Tolstého Anna Karenina, Styronova Sophie Zawistowská, Lustigova Kateřina Horovitzová) či referát na téma české národní obrození;
  • didaktický test: Centrálně zadávaný test, který si dovolím nazvat největším strašákem maturity z českého jazyka. Byť je hranice úspěšnosti nastavená více než sympaticky (44 %), maturanti s ním mají problémy. Bohaté diskuse o tom, proč tomu tak je, plní internet i odborné konference učitelů. Didaktický test prověřuje nejen znalosti, ale i mezipředmětové vztahy, schopnost práce s textem a čtenářskou gramotnost. Vida, opět ukázka toho, že spolupráce školy a knihovny smysl má. Z dalších „knihovnických věcí“ se v zadání objevily například otázky na citace či absenční výpůjčku. Z literárních přesahů se doslova fenomény didaktických testů stali Jidáš Iškariotský[2] a Ezop[3]. Vtipy na toto téma rozvířily bezprostředně po napsání testů vody českého internetu, což je na jednu stranu dobře. Maturanti „nenechali spát“ to, co považovali za problém. Je vidět, že na maturitě pořád záleží. Z letošního jarního zadání bylo ryze literární (a opět velice emotivní) například přiřazení básnických směrů k definici (futurismus, poetismus, surrealismus aj.);
  • ústní zkouška: Na první pohled je tato část organizačně nejsložitější, na druhou stranu nejvíce zjednodušila dřívější maturitní „biflování“. Škola v předstihu vyhotoví dle metodického pokynu seznam min. 60 literárních děl, z nichž si maturant zvolí 20. Ta přečte, seznámí se s jejich autory a u ústní zkoušky je na základě pracovního listu interpretuje. Dále ještě při ústní zkoušce rozebírá žák krátký neumělecký text (zpravidla nějak souvisí s uměleckou ukázkou), který je součástí pracovního listu.
 
Nyní doporučuji sednout k počítači či chytrému zařízení a udělat za článkem vtipnou tečku. Na serveru YouTube zadejte do vyhledavače DIDAKTICKÝ TEST PARODIE a kochejte se. Některé vtipy jsou opravdu zdařilé, což je dobře. Znalosti jsou veledůležité, ale i humor je v oné dospělosti, z níž se skládá zkouška, třeba.
 
Kontakt na autorku: vandav@seznam.cz; www.vanickova.eu
 
[1] Podrobné informace hledejte na webové stránce, jež je věnována aktuální podobě maturitní zkoušky: http://www.novamaturita.cz/. Web, ale i celou „novou maturitu“ zpracovává Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (navazuje na Centrum pro reformu maturitní zkoušky – CERMAT).
[2] V roce 2015 se v didaktickém testu objevila ukázku se seriálu Jistě, pane ministře. Odkazovala na biblický akt zrady Ježíše a maturanti měli uvést celé jméno toho, s kým je proces zrady spojen.
[3] V roce 2016 se v didaktickém testu objevila otázka na jméno jednoho z největších antických tvůrců bajek. Banální otázka vyvolala značnou nevoli, neboť žáci tohoto autora nepovažovali za tak stěžejního, aby se mu při přípravě věnovali.

verze pro tisk · PDF verze