Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna

200. výročí nalezení Rukopisu královédvorského aneb Proč má knihovna ve Dvoře Králové n. L. ve svém názvu Slavoj?

Autor: Marta Staníková
Vyšlo 7. 12. 2017 v čísle Ročník 27 (2017), Číslo 4, v sekci Doporučujeme do vašich fondů

„Protože jste slavní.“ Taková odpověď byla do konce srpna 2017 na otázku v názvu článku nejčastější. Občas jsme také slyšeli, že důvodem je fotbal, který v Městské knihovně Slavoj hrajeme. Ale za C je správně. Knihovna získala svůj název už v roce 1881 při založení první veřejné knihovny ve Dvoře Králové nad Labem. Inspirací pro tento název se tehdy stala epická báseň z Rukopisu královédvorského, „která náleží obsahem svým do doby pohanské, líčí povstání Čechů proti Frankům, kterýžto na počátku 9. století na rozkaz Karla Velikého pod vůdcem Luděkem do Čech vtrhli, pohanským Čechům křesťanské náboženství vnucovali, jich obřady rušili a cizí způsoby zaváděli. Vůdcové čeští Záboj a Slavoj porazili je na hlavu a vlast od jařma cizího vysvobodili.“[1]  
A právě na Rukopis královédvorský (RK) byla celý podzim upřena pozornost široké veřejnosti. Důvodem bylo 200. výročí nálezu této literární památky Václavem Hankou v kobce kostela sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem.
Kromě výstav, divadelních představení, questů, besed a přednášek, které na rukopisné téma probíhaly po celém městě a ve všech královédvorských kulturních organizacích, vydala Městská knihovna Slavoj také tři publikace. Tou první je věrná kopie Rukopisu královédvorského v poměru 1 : 1 (faksimile). Přestože bylo o Rukopisech a sporech o jejich pravosti vydáno mnoho publikací, málokdo má povědomí o tom, jak RK ve skutečnosti opravdu vypadá. Cílem je tedy ukázat široké veřejnosti skutečnou podobu nalezeného Rukopisu. Originál je uložen v Národním muzeu; vidět ho můžete pouze zřídka, a to právě pouze v době velkých výročí. Do Dvora Králové se tak originál RK vrátil (pouze na dva dny) po padesáti letech.
Druhou publikací, Rukopis královédvorský v komiksu autora Filipa Pýchy, přibližujeme poslání RK a jeho obsah. Tím je celkem 14 písní určených ke zpěvu za doprovodu hudby. Šest velkých epických zpěvů zobrazuje především boje s nepřáteli pronikajícími do našich zemí a oslavuje vítězství a hrdiny těchto bojů. Dalších šest lyrických písní je převážně milostných a dvě lyrickoepické básně předvádějí osudy individuálních hrdinů. Literární forma komiksu nebyla zvolena pouze díky své popularitě, ale hlavně z důvodu větší míry srozumitelnosti. Pokud se zadaří, možná sáhnou naladění čtenáři po přečtení RK v komiksu také po některé z již vydaných předloh.
Průvodce Po stopách Václava Hanky je třetí vydanou publikací k tomuto tématu. Jak napovídá sám název, zachycuje kresbou i slovem převážně památky ve Dvoře Králové nad Labem spojené s osobností objevitele Rukopisu. Průvodce začíná v Hankově rodné obci Hořiněvsi, zachycuje Hankův dům, knihovnu Slavoj, kašnu se sochou Záboje atd. Nezapomněli jsme zmínit ani inspiraci Rukopisem pro vlastní tvorbu malířů, sochařů, hudebních skladatelů a spisovatelů. Průvodce je oživený dvěma postavičkami, které vedou „chytré“ rozhovory. Ilustrace vytvořili žáci místní ZUŠ, texty jsou dílem Městské knihovny Slavoj.
Výše zmíněné publikace byly vydány za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Královéhradeckého kraje.
 
P. S. Na otázku: „Proč má královédvorská knihovna v názvu Slavoj?“ vám po ukončení oslav 200. výročí nalezení RK už dnes nikdo ve Dvoře Králové nad Labem neřekne: „Protože jste slavní a hrajete fotbal.“ A o tom to všechno je.
 
Kontakt na autorku: stanikova@slavoj.cz
Web knihovny: http://www.slavoj.cz/

 
[1] Rukopis královédvorský. Praha: Kněhkupectví I. L. Kober, 1873. 

verze pro tisk · PDF verze