Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna

Jak se jezdí Městská knihovna roku

Autor: Kateřina Hubertová
Vyšlo 7. 12. 2017 v čísle Ročník 27 (2017), Číslo 4, v sekci Z knihovnických organizací

Soutěž Městská knihovna roku existuje od roku 2010. Vyhlašuje ji společně s partnery Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) ČR v podobném termínu jako soutěž Ministerstva kultury ČR Knihovna roku. Obě soutěže mají za úkol zviditelnit ty nejlepší knihovny v republice, ale jak už název napovídá, první je určena pro městské knihovny, druhá pro menší obecní. Jejich cílem je najít a ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a obcemi a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb.
Slavnostní vyhlášení vítězů obou soutěží se koná každoročně v Týdnu knihoven obvykle v Zrcadlové kapli pražského Klementina.
 
Jak tedy probíhá soutěž Městská knihovna roku? Do soutěže se přihlašuje knihovna sama nebo ji přihlásí její zřizovatel dle podmínek soutěže. Vyhodnocení pak probíhá ve dvou kolech:
1. kolo: Hodnotí se metodou benchmarkingu.[1] (Vybráno 19 výkonových indikátorů, např. počet nových přírůstků knihovního fondu, plocha knihovny pro veřejnost, počet registrovaných uživatelů, počet stanic připojených k internetu.) Hodnocení se provádí v pěti velikostních kategoriích měst dle počtu obyvatel. Po tomto kole jsou známé vítězné knihovny ve své velikostní kategorii. Tedy ty nejlepší.
2. kolo: Tady už to není o číslech. Ty nejlepší knihovny jsou už známé. Druhé kolo hodnotí na místě odborná komise. Z těch již předvybraných nejlepších knihoven vybere pro daný rok absolutního vítěze.
Letos komise jezdila 30. a 31. srpna ve složení: PhDr. Vít Richter, Národní knihovna ČR, Mgr. Blanka Konvalinková, ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci, Blanka Tauberová, ředitelka Městské knihovny Sedlčany (= držitel ocenění Městská knihovna roku 2016), a já, Bc. Kateřina Hubertová z Knihovny města Hradce Králové. A protože Týden knihoven 2017 je již za námi, známe i vítěze letošního posuzování. Komise vybrala Městskou knihovnu ve Slavičíně.[2]
 
Vlastně nevím, jak se to stalo, ale jsem od začátku soutěže Městská knihovna roku členkou její hodnoticí komise. Měla jsem tak možnost za těch 8 proběhlých ročníků navštívit ty nejlepší české, moravské a slezské městské knihovny. Celkem jsem s komisí absolvovala 42 prohlídek knihoven, některé z nich opakovaně.
Nikdy není dopředu jasné, kolik a jak velkých knihoven se do soutěže přihlásí. Může se tedy stát, že některý rok vypadne některá velikostní kategorie prostě proto, že se do soutěže nepřihlásí žádná knihovna té velikosti. Komise obvykle každý rok objede 4 až 6 knihoven, což znamená kolem 1000 km absolvovaných ve 2 dnech. A ač se to jeví jako nenáročná aktivita, opak je pravdou. Komise jezdí po těch opravdu nejlepších ve svém oboru. Tam mají lepší budovu, tu propracovanější systém aktivit, vedle si více hledí knihovního fondu. Tu je zřizovatel vstřícný, tam si zase u zřizovatele musí vše vybojovat a obhájit. Ocenit toho, nebo tamtoho? V každé knihovně najdete něco, co nemají u sousedů. V každé načerpáte inspiraci pro druhé i pro sebe. A tak jsem vlastně unavená z jízdy a rozhodování, ale vděčná, že to můžu absolvovat.
Co všechny ty knihovny ze soutěže spojuje? Co je v těchto knihovnách stejné a co mají úplně jinak? Je toho málo, a zároveň hodně. Každá knihovna je úplně jiná. Odlišné budovy, rozdílné prostředí, různé aktivity a jiní lidé… A přesto jsou to právě lidé, co je spojuje. Najdete u nich stejný zápal, nadšení pro knihy, vstřícnost novým věcem a odhodlání jít přes překážky. Jsou to srdcaři. A optimisté. Podívejte se na webové prezentace knihoven ze soutěže. A třeba se nechte trochu inspirovat.
 
Poznámka redakce: V soutěži Městská knihovna roku se velmi pěkně umístila také Městská knihovna v Novém Městě nad Metují (okres Náchod). Ve své velikostní kategorii (města 5 001-10 000 obyvatel) se umístila na krásném druhém místě, vítězná knihovna ve Slavičíně tak novoměstskou knihovnu předstihla o pouhých 42 bodů.
 
Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz
Web SKIP ČR: http://www.skipcr.cz/

 
[1] O benchmarkingu čtěte na http://wiki.knihovna.cz/index.php?title=Benchmarking_knihoven nebo ve zpravodaji U nás, viz např. článek PhDr. V. Richtera na http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/1043.pdf. Databázi sloužící k poměřování pro přihlášené knihovny naleznete na https://www.benchmarkingknihoven.cz/.

verze pro tisk · PDF verze