Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna

Bulletin SKIP v nové online podobě

Autor: Linda Jansová
Vyšlo 7. 12. 2017 v čísle Ročník 27 (2017), Číslo 4, v sekci Z knihovnických organizací

Od roku 2017 je Bulletin SKIP, tedy spolkový časopis Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP), k dispozici v nové online podobě, a to na adrese https://bulletinskip.skipcr.cz/. Web časopisu je zpracován tak, aby byl co nejlépe zobrazitelný i na mobilních zařízeních, především na telefonech a tabletech. Na webu je možné se orientovat prostřednictvím prohlížení (viz především položku Všechna čísla), lze na něm pochopitelně i vyhledávat (viz okénko s tlačítkem Hledat).
Stejně jako v původní online podobě je na hlavní stránce časopisu k dispozici přehled článků z nejnovějšího čísla, uspořádaný podle rubrik. Nově jsou v tomto přehledu uváděni i autoři článků. Na samostatných stránkách jsou od letošního roku i články vztahující se k regionům a odborným či ústředním orgánům SKIP.
Pokud se týká samotných článků, jsou v nich kromě údajů o autorství a příslušnosti k číslu a rubrice uváděna i klíčová slova, která vystihují tematické zaměření článku, a – je-li to v daném případě relevantní – také názvy odpovídajících regionů nebo odborných orgánů SKIP. Po kliknutí na výše uvedené údaje získá uživatel seznam dalších článků, které jsou přiřazeny ke stejnému autorovi, náležejí do stejného čísla, rubriky apod.
U autorů jsou navíc k dispozici další podrobnosti (jsou-li pochopitelně v daném případě relevantní): odkaz do mezinárodního virtuálního autoritního souboru VIAF (http://viaf.org/), název pracoviště sloužící zároveň jako odkaz na webové stránky, e-mail, seznam článků vydaných od roku 2017, doplněný o odkaz do databáze Knihovny knihovnické literatury se zakódovaným vyhledávacím dotazem umožňujícím najít nejenom záznamy článků z nové online verze Bulletinu SKIP, ale i všechny ostatní články z Bulletinu SKIP. Jako konkrétní příklad může posloužit stránka na adrese: https://bulletinskip.skipcr.cz/vsechna-cisla/autori/maixnerova-lenka.
Většina článků je obohacena o obrazový doprovod, především fotografie. V článcích je obsažena řada odkazů na související zdroje. Ke každému článku je doplněn i vzorový záznam podle normy ČSN ISO 690, který můžete využít při citování. Dále je k dispozici verze článku pro tisk; článek si je také možné stáhnout ve formátu PDF nebo EPUB. Odkazy na články lze sdílet pomocí tlačítek (Facebook, Twitter, Google+, zaslání e-mailem). U článků je nabízena možnost přidání hodnocení i diskusního příspěvku.
Oznámení o vydání nového čísla časopisu je zasíláno do knihovnických elektronických konferencí (jak do interních konferencí SKIP, tak například do konference Knihovna, kam se může přihlásit kdokoliv). Navíc se přímo na hlavní stránce časopisu (konkrétně v bloku Odběr novinek) můžete přihlásit k odběru oznámení – pak se o vydání nového čísla dozvíte i v případě, že nejste členy knihovnických elektronických konferencí.
Kromě vlastního obsahu časopisu jsou na webu zveřejněny i údaje o časopise (včetně aktuálního složení redakční rady a stručné historie časopisu), pokyny pro autory a kontakt na redakci. Na webu časopisu navíc naleznete i přehled výstav k zapůjčení, jehož cílem je usnadnit výměnu informací o dostupných výstavách. Nechybí ani aktuální náhled na facebookovou stránku SKIP, která se může pochlubit již více než třemi tisíci fanoušků.
Pokud se týká periodicity a způsobu zpřístupnění, běžná čísla časopisu (celkem čtyři ročně) vycházejí již výhradně v online podobě, zvláštní čísla (celkem dvě ročně) budou vycházet souběžně v online i tištěné podobě. Původní online verze časopisu je a bude nadále dostupná na původní adrese http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bulletin.htm. V této souvislosti můžeme ještě doplnit, že jak starý, tak nový web časopisu je archivován prostřednictvím českého Webarchivu. Aktuálně připravujeme projekt digitalizace tištěných čísel časopisu.
Rozhodnete-li se po přečtení těchto řádků navštívit nový web Bulletinu SKIP, ráda bych vám popřála příjemné a přínosné čtení. Vítána je i zpětná vazba z vaší strany, například v diskuzi u jednotlivých článků nebo zaslaná e-mailem (linda.jansova@gmail.com).
 
Vznik nové online podoby Bulletinu SKIP byl finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, a to prostřednictvím dotačního programu Knihovna 21. století.
 
Kontakt na autorku: linda.jansova@gmail.com, linda.jansova@nkp.cz
Bulletin SKIP: https://bulletinskip.skipcr.cz

verze pro tisk · PDF verze