Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna

Bookstart – S knížkou do života

Autor: Kateřina Hubertová
Vyšlo 7. 12. 2017 v čísle Ročník 27 (2017), Číslo 4, v sekci Z knihovnických organizací

Několik měsíců se o tom jen šuškalo. Několik měsíců o tom vědělo jen pár zasvěcených a jejich nejbližších. Několik měsíců si knihovníci předávali informace náhodně mezi sebou. A teď je to tady. V našem zpravodaji jsme něco málo prozradili již v čísle 3/2017.[1]
První oficiálnější představení projektu Bookstart – S knížkou do života proběhlo na semináři,[2] který se konal 23. 10. 2017 v Goethe Institutu v Praze. Tam se účastníci dozvěděli, co je Bookstart, jak probíhá ve světě, jaké aktivity knihoven by k němu pasovaly, jak se do projektu zapojit a jak ho začít uskutečňovat. A též co všechno už se nachystalo. Úplnou třešničkou na dortu bylo zvláštní číslo Bulletinu SKIP s názvem „S knížkou do života – projekt Bookstart v českém prostředí“, který přítomní dostali na místě k dispozici. Poštou pak byla tato publikace doručena všem členům Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR a pro inspiraci je zde uvedeno mnoho aktivit knihoven velkých i těch menších, které lze snadno propojit s projektem Bookstart. Publikaci si můžete i volně stáhnout[3] na webu SKIP ČR, kde naleznete i další potřebné informace.[4]
Pár dnů po zmiňovaném semináři proběhla v knihovnických elektronických konferencích tato výzva: „… SKIP vyhlašuje od 1. listopadu 2017 pilotní projekt S knížkou do života (Bookstart). Připojí se tím k organizacím v téměř 20 zemích světa, kde tento projekt na podporu čtenářské gramotnosti úspěšně probíhá již 25 let. Je zaměřen především na spolupráci s rodiči nejmenších dětí a s těmito dětmi (0-6) a jeho cílem je podpora verbálních a komunikačních dovedností a čtenářství u dětí a pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost u rodičů. Pro podporu projektu je zajištěna počáteční podpora významných partnerů (Senát, Svaz měst a obcí...) i základní vstupní financování. …“
Projekt však může být úspěšný pouze tehdy, vezmou-li ho za svůj veřejné knihovny v ČR. Je zaměřen na ty právě narozené človíčky v rodinách s důrazem na roli knihoven při jejich rozvoji. Díky společnému úsilí rodičů a knihoven je velká naděje, že se z dítěte stane celoživotní čtenář. Čtenářská gramotnost zvyšuje inteligenci, komunikační schopnosti a později i s tím spojený úspěch na trhu práce. Ale to už jsme trochu daleko. Projekt Bookstart je stejně jako ti, kterým je primárně určen, v plenkách. Jsme u jeho prvních krůčků. Nepropásněme je a dejme projektu šanci.
 
Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz
Web SKIP ČR: http://www.skipcr.cz/
 

 
[1] Článek Otevíráme svět – Bookstart je k dispozici na http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20170331.
[3] Publikace je ke stažení na http://skipcr.cz/dokumenty/zc_17-1.pdf.

verze pro tisk · PDF verze