Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Novinky portálu Knihovny.cz

Autor: Hana Hornychová
Vyšlo 9/20/2018 v čísle Ročník 28 (2018), Číslo 3, v sekci Naše téma

elektronick-e-zdroje-a-slu-zby-v-knihovn-ich-NOV-e.png
Portál Knihovny.cz má za sebou druhý rok provozu (zahájení v říjnu 2016).
V současné době je do něj aktivně zapojeno více než 20 knihoven, dalších 12 se na zapojení připravuje; kromě katalogů knihoven je pro vyhledávání zpřístupněno 13 zdrojů, uživatelé mohou vyhledávat ve 14 milionech dokumentů.
Vývoj portálu však pokračuje. Prostředí je průběžně obohacováno o nové funkce, služby, nebo alespoň drobná vylepšení.
Zásadní změnou je zavedení centrálního indexu zahraničních zdrojů.
 Zahranicni-zdroje.png
Zahraniční zdroje
 
Centrální index umožňuje přístup k plným textům zahraničních článků bez nutnosti přihlášení uživatele (na rozdíl od jiných licencovaných elektronických zdrojů). Jakým způsobem se k plným textům uživatel dostane? Do vyhledávacího okna zadá požadovaný termín; doporučuje se zadávat termín v angličtině. Vedle seznamu výsledků – nad sloupečkem faset – najde dvě záložky: Národní zdroje a Zahraniční zdroje. Uživatel klikne na záložku Zahraniční zdroje a tím přepne vyhledávání do centrálního indexu. Výsledky je dobré dále filtrovat zatržením „Vyhledej pouze dokumenty s existujícím plným textem“. Pak už stačí zobrazit dokument tlačítkem Plný text po pravé straně.
Příjemným bonusem k vyhledaným záznamům je anotace některých dokumentů (převážně beletrie) a také „úryvkování“. Tedy zobrazení místa, ze kterého proběhla selekce daného výrazu. Uživatel hned vidí, zda se zadaný termín našel v obsahu nebo v plném textu dokumentu.
 
Anotace-a-vyhledany-text.png
Anotace a vyhledaný text
 
Drobným vylepšením prošel také Adresář knihoven, který se skrývá pod záložkou Knihovny. Byla do něj doplněna mapa knihoven a filtrování podle služeb – filtr Služby najde uživatel vlevo od mapy. Může tak zjistit, které knihovny poskytují např. donáškovou službu nebo půjčování deskových her.
 
Adresar-knihoven.png
Adresář knihoven
 
Jednu novinku připravil portál speciálně pro knihovny: přebírání záznamů. Jeho hlavní výhodou je rychlý přístup k hotovým záznamům, které mohou knihovny využít při katalogizaci.
 
Prebirani-zaznamu-lze-vynechat,-pokud-to-bude-treba.png
Přebírání záznamů

A na co se můžeme v portálu těšit v nejbližší době? Chystá se uvedení do provozu nové služby Získej – tedy meziknihovní výpůjční služby a služby dodávání dokumentů. Portál tím dostane nový rozměr a uživatelé další důvod, proč Knihovny.cz používat.
 
Kontakt na autorku: hana.hornychova@svkhk.cz

verze pro tisk · PDF verze