Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Knihovna v Čistěvsi opět slavila

Autor: Jaroslav Balcar
Vyšlo 12/6/2018 v čísle Ročník 28 (2018), Číslo 4, v sekci Šumné knihovny

Hlavní část oslav 130. výročí založení Čtenářsko-hospodářské besedy v Čistěvsi a tím i místní knihovny proběhla v sobotu 18. srpna 2018 ve zdejším klubu Dílna a přilehlém parku.
Jak víme ze starých záznamů, nechyběla při založení knihovny dechová hudba. Proto tomu tak bylo i tentokrát. Do Čistěvsi přijel Malý dechový orchestr Východočeské energetiky Hradec Králové, který hrál od 16 do 20 hodin.
Díky příznivému počasí se celé odpoledne odehrálo v krásném novém parku za budovou sušárny v příjemném chládku. Motto kulturního odpoledne znělo: „Knihy jsou pro lidi tím, čím pro ptáky jsou křídla.“ Setkání zahájil místní knihovník Jaroslav Balcar, který přítomné upozornil na pět výstav v prostorách Dílny.
Ke zhlédnutí zde byly knihy z konce 19. století, které byly tehdy v knižním fondu knihovny. Za mnoho dalších jmenuji knihu Josefa Kliky Jan Amos Komenský, která vyšla ke 300. výročí jeho narození v roce 1892, román Serváce Hellera Za vlády Prusů, vydaný roku 1897, dílo Josefa Jana Kořána Žižka: obraz historický z doby husitské z roku 1869, nechyběl ani Karel Václav Rais a jeho Potměchuť: povídky a kresby z podhoří, vydaný v roce 1892, či Karel Sabina s Oživenými hroby z roku 1870.
Druhá výstava ukázala výrobky dětí v knihovně za poslední tři roky: nechybělo žádné důležitější téma roku jako velikonoční, vánoční a mikulášské ozdoby, dárky k Svátku matek, relaxační omalovánky a mnoho dalších věcí, jejichž výroba byla zachycena na fotkách v přiložených deskách.
Dalším velice zajímavým exponátem byla Protokolní kniha Čtenářsko-hospodářské besedy, v níž jsou zachyceny a zapsány všechny valné hromady z let 1888–1902. Právě v této knize je záznam: „Protokol o valné schůzi, odbývané dne 22. dubna 1888. … Jednatel oznamuje, že přispěním několika obětavých členů umožněno, že knihovna byla ihned zřízena, neboť čítá již nyní na 50 knih, které vesměs besedě darovány. Dárcům vysloven dík a uznání.“ Známe tedy detaily založení knihovny. Už jen krasopisné provedení budilo velký obdiv a ze zápisů vyplynulo například dále i to, že první knihovnický bál, v jehož tradici pokračuje i nynější knihovna, se konal v lednu roku 1889.
Vystavena byla i kronika obce Čistěves, z níž bylo o hudebních přestávkách čteno. Jsou v ní zmíněny bohaté archeologické nálezy. V Uměleckohistorickém muzeu ve Vídni jsou z Čistěvsi píchané střepy a pazourky, v Národním muzeu v Praze je velký provrtaný kámen, větší část denárů z takzvaného čistěveského pokladu a zbytek, nádoba a šperky, je uložen v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Návštěvníci se též dozvěděli, komu ves od roku 1225 až po rok 1849 patřila. Čistěves vlastnil kromě mnoha jiných rod Trčků, Mikuláš Sendražický, Ferdinand z Gallasů nebo hrabě Jan Špork. Byl přečten i stručný životopis kronikáře a také knihovníka pana Františka Zykla, který pro naši generaci odkaz předků zapsal a zachoval.
A pátá výstava zdokumentovala na fotkách přeměnu hodně zdevastované budovy Dílny během posledních pěti let svépomocí občanů ze zdejší organizace Čistěveský dráček na velice pěkný společenský sál.
O velké přestávce v půli hudební produkce se potěšilo 16 šťastných výherců knihami o hereckých či pěveckých hvězdách minulosti. A protože zněly důvěrně známé písničky z pokladnice českých skladatelů, tak si mnozí s chutí zazpívali. Závěrečná Škoda lásky pak udělala tečku za další oslavou významného čistěveského jubilea.
 
Kontakt na autora: knihovna.cisteves@seznam.cz

verze pro tisk · PDF verze