Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Bělečské uzavření kruhu

Autor: Gabriela Dvořáková
Vyšlo 12/6/2018 v čísle Ročník 28 (2018), Číslo 4, v sekci Šumné knihovny

Obecní knihovna v Bělči nad Orlicí byla založena v roce 1921, a to Čtenářskou besedou, která v obci vznikla již v roce 1894 a ke které od roku 1913 patřil i divadelní odbor. Původním sídlem knihovny byl dům č. p. 10, bývalá evangelická reformovaná škola. Škola s modlitebnou Českobratrské církve evangelické byla postavena v roce 1863 a vyučovalo se zde až do roku 1909, kdy byla z finančních důvodů zrušena. Od roku 1923 byla učebna využívána jako cvičebna Sokola, do roku 1940 zde sídlil i obecní úřad. Ten se společně s knihovnou přestěhoval do budovy č. p. 22, kde zůstaly až do roku 2011, kdy byla knihovna před rekonstrukcí daného objektu přestěhována na jeden rok do přízemí obecního bytového domu  č. p. 77. Z technických důvodů se rekonstrukce bývalého obecního úřadu nezdařila, a tak knihovna našla v bytovém domě azyl na celých šest let. Mezitím bylo rozhodnuto o rekonstrukci bývalé evangelické školy, kterou již před časem koupila obec od evangelické církve za symbolickou cenu.
V prosinci loňského roku byl tak uzavřen kruh stěhování po obci. Knihovna i obecní úřad se opět vrátily do prostor bývalé evangelické školy. Ta byla rekonstruována za dohledu památkového ústavu, obnovily se jak původní malby na stropě bývalé modlitebny, tak ornamenty na stěnách chodeb. Dobový dojem zachovávají i litinové radiátory nebo elektrické i komunikační zásuvky a vypínače v retro stylu. Restaurovaná škola nyní poskytuje reprezentativní prostředí pro obecní úřad, knihovnu i pro různá sportovní či kulturní setkávání občanů obce.
Knihovna se každoročně podílí společně s obecním úřadem a místními dobrovolnými hasiči na přípravě Bělečského vejšlapu, což je akce na ukončení letních prázdnin a koná se vždy o posledním prázdninovém víkendu. Letos proběhl již devátý ročník. Každý rok je připravena procházka v okolí Bělče s úkoly pro děti, vždy na jiné téma, například: příroda, pohádky, psi apod. V minulých ročnících jsme postupovali po šipkách a hledali dopisy s otázkami schované na vyznačených místech v lese. Letošní ročník byl proti jiným rokům netradiční. Jednalo se o historickou procházku po památkách obce. I letos byly pro děti všech věkových kategorií přichystány otázky, jenom místo šipek hledaly tentokrát čísla domů, u kterých byl připraven výklad a dotazy. I přes nepřízeň počasí byla účast poměrně vysoká a do soutěžení se s velkou chutí zapojovali i dospělí. Vejšlap byl jako obvykle zakončen na místním fotbalovém hřišti opékáním klobás. Akce s cílem unavit děti měla již tradičně opačný výsledek. Všechny děti v plném nasazení běhaly až do večerních hodin a dospělí unaveně odpočívali při debatách.
V knihovně je možnost půjčení knih jak z místního knihovního fondu, který se příležitostně doplňuje, tak i z výměnných souborů Knihovny města Hradce Králové. Pravidelně odebíráme periodika Lidé a Země, Rozmarýna, Zdraví a F.O.O.D. Funkci knihovníků zastávali v minulosti učitelé obecné školy a později někteří další bělečtí občané.
V knihovně je registrováno 12 čtenářských průkazů, ale na většinu z nich si knihy půjčují celé rodiny, takže fyzicky máme zhruba 25 čtenářů různých věkových kategorií. Knihovna půjčuje každý čtvrtek od 17.30 do 18.30 hodin.
 
Kontakt na autorku: Knihovna.Belec@seznam.cz

verze pro tisk · PDF verze