Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

YouTube v knihovnách

Autor: Hana Hornychová
Vyšlo 12/6/2018 v čísle Ročník 28 (2018), Číslo 4, v sekci Naše téma

elektronick-e-zdroje-a-slu-zby-v-knihovn-ich-NOV-e.png
Ještě před několika lety byl pojem „sociální sítě“ v knihovnách naprosto neznámý. Postupem času se však tento fenomén v našem oboru zabydlel, známe ho jako nástroj propagace a komunikace s uživateli. Při zmínce o sociálních sítích se nám jako první vybaví zřejmě Facebook, který již některé knihovny zahrnuly mezi prostředky šíření informací o svých službách a akcích. Velkou neznámou však stále zůstává YouTube. I když právě on patří mezi nejvyužívanější platformy – po vyhledávači Google je nejnavštěvovanější webovou službou světa. Český YouTube navštíví měsíčně 5,1 mil. uživatelů, podle průzkumu ho alespoň jednou využije 82 % lidí připojených v České republice k internetu. Přitom historie YouTube je poměrně krátká. Vznikl v roce 2005 a hned v listopadu 2006 byl zakoupen společností Google, české rozhraní bylo spuštěno v říjnu 2008. V roce 2010 získal server YouTube v soutěži Křišťálová lupa 1. místo v kategorii publikační platformy.
První videa s knihovnickou tematikou se začala na YouTube objevovat teprve nedávno. V roce 2011 vznikl zdařilý, téměř hororový klip Nebojte se do knihovny, vytvořený v rámci projektu Čtenářství.knihovna.cz. V roce 2013 natočili studenti KISKu video Knihovny jsou boží!.
V menších knihovnách zatím není tvorba videa obvyklým prostředkem propagace. Jde přece jen o složitější technologii, spojenou s časově náročnou přípravou a následným zpracováním. Mezi městskými knihovnami se však už najdou první vlaštovky, které dokazují, že je možné video použít nejen ve formě propracovaného klipu, ale také jako dokumentaci dění ve své knihovně.
Jako příklad dobré praxe může sloužit Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, kde se snaží zaznamenávat besedy, akce pro čtenáře, ale i činnost knihovníků, a dokonce zkusili YouTube zapojit do dětské soutěže. Samotná videa jsou vytvořena s profesionálním přístupem, technickému provedení je věnována velká pozornost. Knihovna v současné době disponuje poměrně rozsáhlým archivem. Na webu  http://knihovna.jicin.cz najdeme sekci věnovanou sociálním sítím a kromě Facebooku a Instagramu zde můžeme zhlédnout videa na YouTube. K 15. 9. 2018 bylo uloženo celkem 38 videí, která mají přes 35 tisíc zhlédnutí.
Také Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem pracuje s YouTube velice zdařile. Nahrává videa z akcí (zejména dětských), zvláštností je mapování proměny samotné knihovny, kdy je pro příští generace na videu zaznamenána rekonstrukce jejích prostor.
Používání YouTube je v knihovnách zatím neprošlápnutou cestou, ale jak ukazují popsané příklady, není třeba se jí bát. Vzhledem k vývoji informačních technologií a možnostem internetu se YouTube jeví jako dobrá a účinná alternativa propagace a komunikace s uživatelem.
 
Další zdroje informací o YouTube ve zpravodaji U nás:
VANÍČKOVÁ, Vanda. Vzdělávání dětí a mládeže na síti. U nás: knihovnicko‑informační zpravodaj Královéhradeckého kraje [online]. 2016, roč. 26, č. 2, s. 11-12 [cit. 2018-10-25]. ISSN 0862-9366. Dostupné také z: https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20160206.pdf
SEHNALOVÁ, Michaela. S knihovnou na YouTube. U nás: knihovnicko‑informační zpravodaj Královéhradeckého kraje [online]. 2017, roč. 27, č. 4, s. 24-25 [cit. 2018-10-25]. ISSN 0862-9366. Dostupné také z: https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20170417.pdf
VANÍČKOVÁ, Vanda. Na vlně booktuberů. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje [online]. 2018, roč. 28, č. 2, s. 14-15 [cit. 2018-10-25]. ISSN 0862-9366. Dostupné také z: https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20180208.pdf
 
Kontakt na autorku: hana.hornychova@svkhk.cz

verze pro tisk · PDF verze