Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Dvacátá druhá knihovnická dílna

Autor: Jitka Švihová
Vyšlo 12/6/2018 v čísle Ročník 28 (2018), Číslo 4, v sekci Stalo se

Mezi 11. a 13. zářím 2018 se v rámci festivalu Jičín – město pohádky uskutečnila již 22. Knihovnická dílna. A já se jí zúčastnila tak trochu náhodou, protože jsem si tou dobou v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně plnila odbornou praxi v rámci studia oboru poradenství v odborném vzdělávání České zemědělské univerzity.
V úterý hned z rána začala do knihovny proudit spousta knihovníků – ehm, spousta knihovnic a jeden knihovník. Po zahájení Knihovnické dílny paní ředitelkou Mgr. Janou Benešovou si právě tento zmíněný knihovník, Bc. Vladimír Kraft z Litvínova, vzal slovo a podělil se s námi o své originální dětské programy. Odpoledne jsme se vypravili v rámci knihovnické literární cestovky do Miletína, kde jsme měli možnost zakoupit si zdejší tradiční pochutiny, miletínské modlitbičky. Navštívili jsme rodný domek Karla Jaromíra Erbena. Tam také začínala naučná stezka, po které jsme se vydali za doprovodu Erbenových balad v podání Mgr. Michaely Sehnalové. V podvečer jsme se uchýlili na večeři do tamního hostince a po jídle nám pan harmonikář Květoslav Flegl zahrál písně z Erbenova kraje.
Ve středu nejprve krátce promluvil Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., o projektu Bookstart – S knížkou do života. Poté si vzala slovo lektorka Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D., a ukázala nám, jak by měla vypadat nabídka programů dětských knihoven pro školy, aby pedagogy zaujala. Některé metody a aktivity jsme si i vyzkoušeli. Její výstup doplnila Mgr. Michaela Sehnalová a předala nám zkušenosti  ze spolupráce jičínské knihovny a zdejších škol. Odpoledne jsme vyslechli paní Mgr. Petru Bubeníčkovou, Ph.D., z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Představila nám aktivity na podporu čtenářské gramotnosti a metody práce s literárními texty obsahujícími biblioterapeutickou složku. Díky BcA. Ladislavě Dlouhé, která vystoupila s muzikoterapií jako ukázkou léčebné pedagogiky pro první stupeň základních škol, jsme se po náročném dni dokonale uvolnili. Večer nás navštívili představitelé zatím ne moc známého uměleckého žánru slam poetry, kteří nechali jindy poněkud tiché prostory knihovny doslova řvát smíchy.
Ve čtvrtek dopoledne nás pan psycholog a psychoterapeut PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., poučil o významu říkadel, poezie a čtení pohádek pro nejmenší. Poté jsme se sešli u kávy, abychom zhodnotili letošní program, vyměnili si zkušenosti a navrhli náplň dílny nadcházející.
Knihovnická dílna mě velice mile překvapila, a abych pravdu napsala, je mi i maličko líto, že se jí v příštím roce už nezúčastním. Velký obdiv patří zdejší paní knihovnici Věře Trybenekrové, která celou akci zorganizovala. Knihovnický kolektiv byl velice vřelý a přátelský, bylo mi mezi vámi dobře, ale příště si prosím vypněte vyzvánění na svých mobilních telefonech. :-)
 
Kontakt na autorku: jitka.svihova@seznam.cz
Web knihovny: http://knihovna.jicin.cz/

verze pro tisk · PDF verze