Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Ohlédnutí za Modrou krví Sobotecka

Autor: Magdaléna Šrůtová
Vyšlo 12/6/2018 v čísle Ročník 28 (2018), Číslo 4, v sekci Stalo se

Vloni touto dobou byla již Modrá krev Sobotecka, rozsáhlý cyklus historických přednášek, v plném proudu.
Při pořádání vlastivědných přednášek má Městská knihovna Fráni Šrámka v Sobotce neocenitelného pomocníka, prom. hist. Karola Bílka, který je zároveň soboteckým rodákem a velkým patriotem Sobotky. Vloni na jaře, když jsme společně hledali témata pro nové vlastivědné přednášky, se Karol Bílek inspiroval úspěšným televizním pořadem Modrá krev a navrhl uspořádat obdobný cyklus pro Sobotecko.
Devět měsíců, počínaje zářím roku 2017 a konče květnem roku 2018, znamenalo devět přednášek, které obsáhly postupně všechny šlechtické rody, jimž patřilo kostecké panství. V rámci těchto večerů se v Sobotce představili jak vynikající znalci tematiky z řad regionálních odborníků, tak i současní přední čeští historici. Záštitu nad celým cyklem přijal senátor Ing. Tomáš Czernin, příslušník hraběcího rodu Černínů z Chudenic, patrony pak měly i jednotlivé večery, jejichž moderátorem byl Karol Bílek. Součástí každého setkání byla výstavka regionální literatury k tématu přednášky, doplněná vždy o několik prací přednášejících.
Alespoň lehce si nastiňme náplň jednotlivých podvečerů. Cyklus byl zahájen v září loňského roku přednáškou historika z Muzea Českého ráje v Turnově PhDr. Jiřího Sajbta o rodu Vartenberků, patronem večera a také přednášejícím byl prof. Josef Žemlička z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V říjnovém pořadu o rodu Hasenburků vystoupili společně Mgr. Ondřej Vodička, Ph.D., z oddělení pro soupis a studium rukopisů Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR a prof. Petr Čornej z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Další téma, věnované působení rodu Lobkoviců na kosteckém panství, nám bylo přiblíženo díky doc. Marii Ryantové z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a prof. Jaroslavu Pánkovi, současnému řediteli Českého historického ústavu v Římě. Před vánočními svátky hovořil o Albrechtu z Valdštejna doc. Zdeněk Hojda z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Nový rok zahájila přednáškou o Černínech kastelánka zámku Humprecht PhDr. Dagmar Faměrová, novodobé dějiny rodu pak doplnil Ing. Tomáš Czernin. Únorový večer se nesl ve znamení Schliků; díky kunsthistoričce Mgr. Lucii Rychnové, Ph.D., jsme získali povědomí o vztahu tohoto rodu k Sobotecku. Březnový podvečer zahájil JUDr. Pio Kinský dal Borgo. Složité vztahy Netolických, Vratislavů z Mitrovic, dal Borgo Netolických a Kinských dal Borgo ke kosteckému panství nám pak byly objasněny díky přednášce prof. Jana Županiče z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Drobné šlechtě Sobotecka pak byl věnován dubnový podvečer, kdy vystoupil prof. Eduard Maur z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a JUDr. Marek Starý z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Na posledním, květnovém setkání jsme se blíže seznámili se šlechtickou etiketou díky PhDr. Ladislavu Špačkovi a poté jsme se s Modrou krví Sobotecka rozloučili.
Cyklus vzbudil nebývalý zájem veřejnosti. Již na první přednášce se sešla více než stovka posluchačů jak ze Sobotecka, tak i z poměrně vzdálených míst (Praha, Nový Jičín, Česká Lípa atd.) a jejich zájem trval díky udržení vysoké laťky po celou dobu trvání cyklu. Dokládají to prezenční archy jednotlivých pořadů, díky kterým jsme mohli nejčastější účastníky cyklu v závěru odměnit symbolickým dárkem – pamětním listem a odznakem Patriot Sobotecka. Právě neutuchající zájem přítomných a skutečně nadšené ohlasy byly pro přednášející i pořadatele tou největší odměnou, na kterou se ani půl roku po skončení pořadu nedá zapomenout.
PS: Necelý rok po zahájení Modré krve Sobotecka byl opět díky aktivitě prom. hist. Karola Bílka městem Sobotka vydán k 520. výročí povýšení Sobotky na město sborník Modrá krev Sobotecka jako tištěná forma cyklu, jehož základem jsou doplněné a upravené podoby všech přednášek, které v průběhu devíti měsíců v sále spořitelny v Sobotce zazněly.
 
Kontakt na autorku: knihovna@sobotka.cz
Web knihovny: https://www.knihovnasobotka.cz/               

verze pro tisk · PDF verze