Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Po stopách pověstí Broumovska

Autor: Jana Lacina Jenková
Vyšlo 12/6/2018 v čísle Ročník 28 (2018), Číslo 4, v sekci Stalo se

Téměř čtyři měsíce (18. 6. – 30. 9. 2018) probíhala v Městské knihovně v Broumově akce s názvem Po stopách pověstí Broumovska. Celoprázdninový projekt určený všem, kdo rádi „výletují“ po rodném kraji, mají chuť poznávat nová místa a jsou odhodláni plnit úkoly. Zapojit se mohl kdokoliv, účast nebyla podmíněna registrací v knihovně.
Naším záměrem bylo přiblížit regionální literaturu (resp. regionální pověsti) a inspirovat nejen rodiče s dětmi k výletům do blízkého okolí. Devět pověstí posloužilo jako devět potenciálních cílů (nejen) na prázdninové výlety po Broumovsku. Snažili jsme se vybrat taková místa, kde je méně turistů, ale určitě se vyplatí je navštívit.
Jaké pověsti, respektive výletní cíle si pak soutěžící zvolil, záleželo pouze na něm. U každé pověsti bylo potřeba vypátrat dvě indicie – jednu po přečtení vybrané pověsti a druhou v místě, kde se pověst odehrávala. Nejednalo se o soutěž v pravém slova smyslu – nehledali jsme výletníka, který všechny úkoly splní nejrychleji! Na každého, komu se podařilo získat indicie z minimálně pěti pověstí, v knihovně čekal hrnec s pokladem. Ze získaných indicií si výletník dopočítal číselný kód, kterým hrnec otevřel, a mohl si vybrat zaslouženou odměnu. Pro každého byla připravena unikátní záložka a možnost otisknout si originální, ručně vyráběná razítka.
Výletníci měli k dispozici herní plán, který si mohli vyzvednout v knihovně, Informačním centru v Broumově nebo vytisknout z webových stránek. Devět pověstí (Znak broumovského kláštera, Klášterní studánka, Švédská rána, Panna v Koruně, Světlonoš na Hvězdě, Lapkové u Meziměstí, Švédský kříž, Posvátný obraz ve Zdoňově a Pověst o hradu Skály) bylo vybráno z knihy od Evy Koudelkové Broumovsko v pověstech z roku 2009. Registrovaní čtenáři si mohli knihu půjčit domů, ostatní zájemci/výletníci měli možnost si pověsti přečíst v knihovně, popřípadě si je okopírovat.
Přesné číslo, kolik výletníků se Po stopách pověstí Broumovska vydalo, není v našich silách zjistit. Evidovali jsme pouze ty, kteří absolvovali soutěž až do konce, tedy přišli zpět do knihovny pro slibovanou odměnu. Otevřít hrnec s pokladem dorazilo přibližně 40 účastníků – většinou dětí s doprovodem rodičů či prarodičů. Nejvzdálenějšími účastníky byli prarodiče s dětmi ze Zlína, kteří ovšem mají chalupu v nedalekých Velkých Petrovicích. Jinak převažovali výletníci z Broumova a blízkého okolí. Herní plány využilo také velké množství návštěvníků oddělení pro dospělé (ať už stálých registrovaných čtenářů, nebo příležitostných uživatelů knihovny, např. turistů), kteří si je s potěšením brali jako zajímavé tipy na výlety po okolí.
Z našeho pohledu se akce vydařila, splnila naše očekávání a cíle. Zcela jistě přivedla milovníky „výletování“ a poznávání přírody do zajímavých míst. Místním možná pomohla objevit jim dosud skrytá místa „za humny“ a vyvrátit mnohdy mylnou domněnku, že své blízké okolí dokonale znají, všude byli a nic nového už nemohou objevit.
Zkušenosti a postřehy z letošního roku určitě využijeme k doladění akce v budoucnosti. Je otázkou, zda v příštím ročníku zachováme stávající pověsti, několik jich přidáme nebo zpracujeme pověsti zcela nové… Uvidíme, v jaké podobě a s jakými změnami v příštím roce projekt zrealizujeme.
 
Kontakt na autorku: jenkova@knihovnabroumov.net
Web knihovny: https://www.knihovnabroumov.net/

verze pro tisk · PDF verze