Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Ohlédnutí za konferencí INFORUM 2018

Autor: Hana Hornychová
Vyšlo 12/6/2018 v čísle Ročník 28 (2018), Číslo 4, v sekci Stalo se

Letošní 24. ročník konference INFORUM se konal 29.–30. 5. v aule Vysoké školy ekonomické pod názvem Jiné perspektivy, nové obzory. Tradičně se týkal tématu profesionálních informačních zdrojů a tematicky pokrýval okruhy elektronických informačních zdrojů, jejich využití ve výzkumu a vzdělávání.
Odborné sekce pojednávaly o archivaci elektronických zdrojů a e-born dokumentů (Archivace a digitalizace jako cesta), novinkách v oblasti e-zdrojů a nových možnostech jejich získávání (Nové obzory), velkým tématem byla propagace e-zdrojů jako důležitého předpokladu pro jejich využití (Akvizice&Inovace&Propagace), dále byly e-zdroje nahlíženy jako nástroj vzdělávání (Jiné perspektivy) a závěrečná sekce tradičně obsahovala tematicky pestré a různorodé příspěvky (Zaměřeno na uživatele).
Účastníky konference překvapilo oznámení předsedy organizačního výboru Vladimíra Karena, že letošní ročník konference je poslední a INFORUM v podobě, v jaké ho léta známe, končí. Vladimír Karen řekl, že od roku 1995 se toho v oblasti elektronických zdrojů hodně změnilo a je potřeba se zastavit, rozhlédnout a zamyslet se, jak dál. Zmínil, že celkem proběhlo vlastně 27 velkých konferencí. INFORUM totiž navázalo na úspěšné akce, které mu daly základ.  
Počátky konference sahají do roku 1993, kdy se v pražském hotelu Krystal uskutečnila konference Informace ’93, zaměřená výhradně na zdroje obchodních informací. Po roční přestávce na ni navázala konference InfoMedia ’95, která se konala jako doprovodná akce k veletrhu Svět knihy. Konala se v Planetáriu v pražské Stromovce a hlavní změna spočívala v programu – tématem se staly odborné informace obecně, bez omezení na konkrétní obor. Za klíčové byly tehdy považovány bibliografické zdroje. Od roku 1999 již INFORUM probíhalo na Vysoké škole ekonomické v Praze. Oborové sekce byly postupně nahrazeny sekcemi o aktuálních trendech v oboru (např. elektronické knihy, discovery systémy apod.)[1]
INFORUM bývalo typické netradičním zahájením celé akce. Účastníci konference každý rok netrpělivě čekali, s čím organizátoři přijdou. V paměti jistě utkvěly scénky – např. Informační peklo, očistec a ráj z roku 2010, Hvězdné války z roku 2014 nebo Rozmarné léto v roce 2015. Přehled všech netradičních zahajovacích vystoupení od roku 2000 je dostupný na internetu.[2]
Můžeme doufat, že se konference po nějakém čase vrátí. Měla by být zaměřená opět na e-zdroje (jak bylo ostatně jejím původním záměrem), ale zároveň by měla v širším pohledu postihnout nástroje, aplikace a služby, které se e-zdrojů týkají.
Nechme se tedy překvapit.
 
Kontakt na autorku: hana.hornychova@svkhk.cz
Web konference: https://www.inforum.cz/cs/

 
[1] VOJTÁŠEK, Filip. Ohlédnutí za 20 lety konference Inforum. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 8 [cit. 2018-09-21]. urn:nbn:cz:ik-14261. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14261
[2] INFORUM Zahájení/Opening Addresses 2000-2018. Authorstream [online]. [Cit. 2018-06-08]. Dostupné z: http://www.authorstream.com/Presentation/aip-3467593-inforum-zah-jen-opening-addresses-2000-2018/
 

verze pro tisk · PDF verze