Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Zcela nově a knižně vyšly pověsti deseti obcí Novoměstska a Jaroměřska

Autor: Jiří Uhlíř
Vyšlo 12/6/2018 v čísle Ročník 28 (2018), Číslo 4, v sekci Doporučujeme do vašich fondů

Začátkem září 2018 vydala tiskárna V&H Print Hlávko, s. r. o., Nové Město nad Metují pro svazek obcí Metuje v prvním vydání v nákladu 2 500 výtisků pozoruhodnou, překrásnou a zajímavou knihu Pověsti obcí dolní Metuje Bohuslavice, Černčice, Jasenná, Nahořany, Rychnovek, Říkov, Slavětín, Šestajovice, Velká Jesenice, Vršovka.
Genezi knížky pro všechny generace, zejména pro děti a mládež, v úvodu objasňuje Ladislav Tylš, předseda dobrovolného svazku obcí Metuje. Starostové a starostky těchto obcí se před časem rozhodli vydat knížku pověstí mikroregionu a seznámit své spoluobčany s historií kraje, protože „právě pověsti a báje naši minulost silně odrážejí“. Iniciátorem vydání knihy je Josef Hlávko, starosta obce Nahořany a zároveň ředitel již renomované tiskárny. Pověsti obcí dolní Metuje zdařile, profesionálně a čtivě převyprávěla erudovaná spisovatelka, literárněvědná historička, a zkušená sběratelka regionálních pověstí dr. Eva Koudelková, ředitelka nakladatelství Bor v Liberci, vysokoškolská profesorka a obeznámená editorka, která zároveň jako odpovědná redaktorka profesionálně připravila knihu k tisku a napsala ke knize zasvěcený doslov o typologii pověstí. O kvalitní sazbu a grafickou úpravu se postaral její syn Mgr. Pavel Koudelka, který promyšleně zalomil 23 plnobarevných ilustrací Petra Netíka, inženýra z Opočna, význačného tvůrce ilustrací a komiksů. Zde obsažená vyobrazení jsou podle mého soudu výstižná, realisticky historizující s využitím lokálních reálií a motivů z jednotlivých pojednávaných obcí.  
Převyprávěné pověsti o každé konkrétní obci v rozsahu od tří do šesti pověstí přinášejí mnoho poučení o místních reálných či vybájených událostech, o minulosti, o skutečných historických osobách či o vodnících (Vodník ve Zbytkách, Hastrman v Dolsku, Vodník z Řemínku, Vodník od Říkova, Šestajovický vodník, Vodník v Roztokách), čertech (Karbaníci z Doubravice), čarodějnicích, o ohnivci – žavákovi ap. Zastoupeny jsou zde historické i místní pověsti, například O hradu Veselici či historka Císařská návštěva v Šestajovicích, dále o černčické tvrzi, o křížích ad. Některé pověsti se snaží objasnit původ místních jmen, například O původu jména Jasenná. Další jsou pověsti o lidech, například Šprýmař Houser, O Šmádlovi, Láska selky z Jasenné.
Celkem 44 pověstí je v knize uspořádáno abecedně podle obcí. Nejvíce pověstí, po šesti, se týká Bohuslavic, Nahořan a Velké Jesenice, pět pověstí se váže k Jasenné, čtyři pověsti jsou z Černčic, Šestajovic a z Vršovky, po třech z Rychnovka, Říkova a Slavětína. Texty jsou pěkně převyprávěny, hezky se čtou a jsou doplněny barevnými obrázky.
Autorka knihu na závěr opatřila vysvětlivkami, přehledem pramenů a zasvěceným výkladem o typologii pověstí v této zajímavé, pozoruhodné a hodnotné knize, která může být vhodným dárkem k blížícím se Vánocům. Knihu lze zakoupit na obecních úřadech svazku obcí Metuje. Cena za jeden výtisk se pohybuje kolem 75 Kč.
Závěrem lze konstatovat, že editorka dr. E. Koudelková otiskuje i zcela nové a objevné pověsti z našeho mikroregionu.
 
Citace:
KOUDELKOVÁ, Eva. Pověsti obcí dolní Metuje: Bohuslavice, Černčice, Jasenná, Nahořany, Rychnovek, Říkov, Slavětín, Šestajovice, Velká Jesenice, Vršovka. 136 s. ISBN 978-80-905676-5-8.
 
Kontakt na autora: zj.uhlirovi@seznam.cz

verze pro tisk · PDF verze