Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Studijní cesta SDRUK po saských knihovnách

Autor: Markéta Koubová
Vyšlo 12/6/2018 v čísle Ročník 28 (2018), Číslo 4, v sekci Z knihovnických organizací

V dubnu tohoto roku jsem se společně s dalšími kolegy knihovníky zúčastnila studijní cesty po saských knihovnách, kterou pořádalo Sdružení knihoven ČR. Zájezd proběhl ve dnech 25.–27. dubna a za tuto dobu jsme navštívili celkem sedm knihoven ve čtyřech městech.
 
Drážďany
První den jsme navštívili krásné město Drážďany, kde na nás čekaly dvě knihovny. Tou první byla Saská zemská knihovna – Státní a univerzitní knihovna (Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek, SLUB Dresden), která je jednou z největších knihoven v Německu. Vznikla sloučením zemské a univerzitní knihovny a v roce 2002 byla přestěhována do nové, moderní budovy. Dva stejně velké kamenné kvádry plní funkci skladů, studovny a čítárny jsou umístěny v podzemí. Uživatelům je k dispozici přibližně 8,5 milionu titulů, ve volném výběru se však nachází pouze 10 % fondu. Jednou z největších zajímavostí je Mayský kodex, který je v této knihovně uložen.       
Další knihovnou, do které jsme se v Drážďanech podívali, byla Městská knihovna (Städtische Bibliotheken – Zentralbibliothek Dresden). Tato knihovna sídlí v kulturním paláci, kde se o prostor dělí s Drážďanskou filharmonií. Zatímco knihovna je umístěna v obvodních prostorách, filharmonie sídlí uprostřed budovy. Knihovna má celkem 20 poboček v jednotlivých městských částech.
 
Lipsko
Druhý den jsme se vypravili do Lipska, metropole německé spolkové země Sasko, která je považována za centrum obchodu, kultury i vzdělanosti. Jako první jsme navštívili Univerzitní knihovnu Bibliotheca Albertina (Universitätsbibliothek Leipzig: Bibliotheca Albertina), která sídlí v krásné historické budově. V 17. století zde knihovník Christian Gottlieb Jöcher sepsal první katalog tištěných knih. Instituce se skládá z 16 poboček. Knihovna také vlastní velké množství vzácných starých tisků a středověkých rukopisů. V knihovně jsou jak výpůjčky, tak i vracení knih plně automatizované, a protože studenti zde tráví opravdu hodně času, je pro ně knihovna otevřena nepřetržitě.
Druhou knihovnou navštívenou v Lipsku byla Městská knihovna (Leipziger Stadtbibliothek). Sídlí v historické budově ze 17. století, a to od roku 1991. Skládá se z ústřední budovy, 15 poboček a bibliobusu. Interiér tvoří krásný nábytek vytvořený pro potřeby knihovny na míru a jednotlivá oddělení jsou barevně odlišena. V přízemí se nachází oblíbená dětská knihovna, v 1. a 2. patře zase odborná literatura, beletrie a knihovna pro mládež. Ve 3. patře sídlí hudební knihovna, která je jednou z největších v Německu. Součástí knihovny je také krásný koncertní sál.
Naše další cesta vedla do Německé národní knihovny (Deutsche Nationalbibliothek). Hlavní sídlo této knihovny je ve Frankfurtu nad Mohanem, druhá pobočka je zde, v Lipsku, kam se v roce 2010 přestěhoval také Hudební archiv z Berlína. Knihovna v Lipsku se zaměřuje na archivaci – sídlí v ní Německé muzeum knih a písma. Je jí svěřen úkol sbírat, trvale archivovat, bibliograficky klasifikovat a zpřístupňovat veřejnosti všechny německé publikace, publikace v německém jazyce od roku 1913, zahraniční publikace o Německu, překlady německých děl a díla německých autorů, která vznikla v zahraničí mezi léty 1933 a 1945.
 

Halle a Chemnitz
Třetí a zároveň poslední den naší studijní cesty patřil dvěma knihovnám ve dvou městech – Halle a Chemnitz. Jako první jsme navštívili Univerzitní a státní knihovnu Sasko‑Anhaltsko ve městě Halle (Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen‑Anhalt Halle), konkrétně její pobočku sídlící vedle Právnické fakulty Univerzity Martina Luthera Kinga, která se nazývá Juridicum. Knihovna nabízí studentům práv přes 300 studijních míst, zvlášť jsou vyhrazena studijní místa pro studenty doktorského studijního programu.
Z Halle jsme se autobusem přesunuli do 140 km vzdáleného města Chemnitz, které je třetím největším městem Svobodného státu Sasko. Zde jsme navštívili Městskou knihovnu (Zentralbibliothek im Kulturbetrieb DAStietz Chemnitz). Město Chemnitz má 39 městských částí s přibližně 250 000 obyvateli, v nichž má knihovna další 4 pobočky a 15 bibliobusů. Zajímavostí je, že bestsellery a novinky se půjčují za poplatek 2 eura, a to pouze na 14 dní, čímž se docílí větší cirkulace žádaných knih.
 
Celá studijní cesta byla nabitá informacemi a zajímavostmi, především mě v německých knihovnách zaujala plná automatizace, kdy je vše včetně vracení, půjčování a placení poplatků možné provádět přes příslušné přístroje. Německo, a především Sasko je krásná země a jsem velmi ráda, že jsem mohla být součástí této studijní cesty.

 
Kontakt na autorku: marketa.koubova@svkhk.cz

verze pro tisk · PDF verze