Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Volná příloha zpravodaje: Webové stránky malých knihoven

Autor:
Vyšlo 12/6/2018 v čísle Ročník 28 (2018), Číslo 4, v sekci Tištěná verze v PDF

http://www.svkhk.cz/svkhk/u-nas-pdf_cisla/Rocnik-28-(2018)-Cislo-4-Volna-priloha.pdf - Vložte do adresního řádku.

verze pro tisk · PDF verze