Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Ocenění knihovníci 2019

Autor: Petra Řoutilová
Vyšlo 3/12/2020 v čísle Ročník 30 (2020), Číslo 1, v sekci Stalo se

Stalo se pěkným zvykem, že se pravidelně v měsíci říjnu setkávají knihovnice a knihovníci Královéhradeckého kraje ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. V roce 2019 proběhlo toto setkání už pojedenácté a opět bylo co slavit. Ať už knihovnu vyhlášenou v rámci soutěže Vesnice roku, nebo oceněné knihovnice/knihovníky z našeho kraje.
Pozvání na slavnostní večer přijala náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martina Berdychová a hejtman PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., jenž převzal nad akcí záštitu, ale protože se z pracovních důvodů nemohl večera zúčastnit, poslal předtočenou zdravici.
Průvodcem večera byla Mgr. Zlata Houšková, která nám představila vítěze soutěže Vesnice roku a Knihovna roku. Knihovnou roku se pro rok 2019 stala Obecní knihovna Nepolisy v čele s paní knihovnicí Lucií Vejvodovou.
Další ocenění byli z řad knihovnic a knihovníků malé veřejné knihovny. Gratulace patří paní knihovnici Marii Kabelkové z Obecní knihovny Stračov, Věře Jirkové z Obecní knihovny Milovice, panu Stanislavu Suchánkovi z Obecní knihovny Česká Čermná či Ditě Zuščicové z Obecní knihovny Hřibojedy.
Ocenění v kategorii Knihovnice/Knihovník veřejné knihovny získaly dvě knihovnice z Knihovny města Hradce Králové ‒ Alice Hrbková a Drahomíra Škrabalová. (Podrobné medailonky o všech oceněných pro rok 2019 naleznete v tomto čísle zpravodaje v rubrice Kdo je.)  
Všichni ocenění převzali z rukou náměstkyně hejtmana Mgr. Martiny Berdychové, ředitelky Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové Mgr. Evy Svobodové a předsedkyně regionálního výboru SKIP 08 Východní Čechy Bc. Kateřiny Hubertové diplom, obraz a květinu.
O hudební kulturní vložku se postarala studentka ZUŠ Na Střezině Anežka Zamouřilová svojí hrou na akordeon. Sálem se nesly skladby Tančící prsty od Hanse Gerlacha a Finská polka skladatele Milana Bláhy.
Kromě hudby byl i divadelní program. O ten se postaralo divadlo Čučka z Prahy s hrou Cukrárna U Šilhavého Jima, inspirovanou stejnojmennou knihou Marka Tomana. Hlavní roli knihovnice Boženky hrála skutečná knihovnice Edita Vaníčková a literárního zločince „Sakramentskýho Billa“ si zahrál autor knihy Marek Toman.
Zakončení večera se jako pokaždé přeneslo do předsálí, kde už na oceněné i hosty čekalo občerstvení, s láskou připravené místními knihovnicemi.
 
Kontakt na autorku: petra.routilova@svkhk.cz
 

verze pro tisk · PDF verze