Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

„Úkol zněl jasně“ 2

Autor: Daniela Ridlová
Vyšlo 9/17/2020 v čísle Ročník 30 (2020), Číslo 3, v sekci Stalo se

Jak napovídá název, jedná se o pokračování článku z minulého čísla, ve kterém jste se dozvěděli, co jsme na odboru služeb Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové dělali v době uzavření knihoven. Pro úplnost tedy zbývá doplnit, co všechno jsme museli připravit před otevřením knihovny a za jakých podmínek fungoval omezený provoz.
Informace o tom, kdy a hlavně za jakých podmínek budou knihovny znovu zpřístupněny veřejnosti, byly dlouhou dobu velmi kusé, nejednoznačné a  měnily se takřka ze dne na den. První návrhy podmínek provozu knihoven vznikly na základě jednání Ústřední knihovnické rady na začátku dubna a díky tomu jsme byli i my schopni s předstihem připravit předběžný plán provozu naší knihovny. Jako největší problém jsme viděli navrhovanou povinnost tzv. karantény knih. Sice jsme v době uzavření knihovny karanténu praktikovali, ale počet knih vrácených do biblioboxů během uzavření jsme nemohli srovnávat s běžným provozem, kdy se nám denně vrátí několik set knih. Bylo třeba nejen vytipovat místo, kam knihy uložíme, ale hlavně vymyslet vhodné nastavení v knihovním systému. Hned na začátku jsme odmítli řešení, že knihy od čtenářů pouze převezmeme a vrátíme je až po uplynutí karantény. To se nám zdálo vůči čtenářům neseriózní. Zvýšenou pozornost vyžadoval i důraz na bezpečnost našich zaměstnanců a návštěvníků. Proto jsme již v půlce dubna objednali ochranná plexiskla na výpůjční pulty a obličejové štíty a nechali ušít roušky pro pracovníky odboru služeb. Jednorázové rukavice a dezinfekci jsme objednávali průběžně, protože jsme je potřebovali již v době uzavření.
První informace o možném otevření knihoven zazněla 14. dubna na tiskové konferenci vlády, věnované harmonogramu postupného uvolňování opatření. Knihovny sice v daném plánu zmíněny nebyly, ale ministr zdravotnictví odpověděl na přímý dotaz redaktorky České televize, že spadají do poslední vlny uvolňování, tudíž otevřou 8. června. To byla konečně informace, na které se dalo stavět. Byli jsme rádi, že známe termín a zároveň máme na přípravu dostatek času. Ale to jsme bohužel netušili, jak hluboce se mýlíme. Už za pár dní bylo vše úplně jinak. Ve čtvrtek 23. dubna večer vláda nečekaně povolila otevření knihoven již od pondělí 27. dubna. Nechci tvrdit, že to byl šok, ale překvapení to bylo určitě. Naštěstí jsme měli v zásobě několik variant provozu. Následující den bylo třeba na poradě vedení  vybrat, dle našeho názoru, to nejlepší a rozhodnout o termínu otevření. Velmi nám pomohlo, že jsme možné varianty zahrnující harmonogram změn a nastavení v Alephu, nákup ochranných a dezinfekčních prostředků, plán úklidu, rozdělení pracovníků odboru služeb na týmy, které se vzájemně nepotkávají, atd. konzultovali průběžně, a tudíž jsme mohli i přes vládní chaos zareagovat rychle. O víkendu jsme doladili potřebná nastavení v knihovním systému, dali na web informace pro čtenáře,[1] připravili dopis s podrobnými informacemi, který jsme všem registrovaným čtenářům poslali, doplnili jsme již vypracovaný podrobný plán služeb včetně upravených náplní práce, se kterým jsme seznámili zaměstnance. Zároveň jsme připravili informační letáky s podmínkami provozu knihovny, a to i v angličtině. Kolegové z provozního oddělení přimontovali na výpůjční pulty ochranná plexiskla, vyznačili koridory k výpůjčním pultům, označili na podlahách dvoumetrové rozestupy, rozestavěli navigační letáky, šipky, ke vchodu nachystali dezinfekci. Vstupu do prostorů s volnými výběry knih a do studoven bránila páska. Bylo toho opravdu hodně, ale díky nepodcenění přípravy, zvýšenému úsilí a s vědomím, že v takové chvíli není na improvizaci čas, se nám to povedlo.
Knihovnu jsme otevřeli v omezeném provozu (pouze absenční  a informační služby) ve zkrácené otevírací době ve středu 29. dubna. Za pět hodin provozu jsme přivítali 414 návštěvníků a vypůjčili 1222 dokumentů. Do biblioboxů i u pultu bylo vráceno 1130 dokumentů. Omezený provoz v této podobě trval tři týdny.
21. května došlo k částečnému uvolnění přísných opatření, a proto jsme obnovili všechny služby (absenční i prezenční) včetně přístupu na internet.[2] Zrušili jsme karanténu knih a uvolnili jsme přístup do studoven a do volných výběrů a rozšířili otevírací dobu knihovny. Zároveň jsme snížili počet studijních míst a zajistili jejich pravidelnou dezinfekci. Návštěvníci  nadále museli používat dezinfekci a roušky a dbát na dodržování rozestupů. Podrobné podmínky provozu zpracované ve formě infografiky byly vylepeny v každém podlaží, kde byly k dispozici také jednorázové rukavice a dezinfekce.
Pokud bych měla jednoduše shrnout, co nám uzavření knihovny a následný omezený provoz přinesly, vyzdvihla bych zejména neocenitelné manažerské zkušenosti. Několikrát jsme byli nečekaně postaveni před hotovou věc a nuceni adekvátně, a hlavně rychle reagovat na stále se měnící podmínky. Dále bych ocenila spolupráci jednotlivých odborů, bez které by to zkrátka nešlo. Za zmínku určitě stojí i pracovní nasazení knihovnic a knihovníků, kteří trávili šest hodin služby s rouškou na obličeji a půjčovali či vraceli v rukavicích. Jen si zkuste v rukavicích listovat knížkou a přes roušku a plexisklo hovořit se čtenářem… Co se nám osvědčilo, bylo rozhodnutí omezit zákazy a příkazy pouze na ty nezbytně nutné. Sice jsme ve studovnách rozestavěli sedací nábytek tak, abychom dodrželi nařízené rozestupy, ale navštívit nás mohl kdokoliv, bez ohledu na platnost registrace. Neomezovali jsme ani čas strávený v knihovně. A překvapivě to fungovalo. Návštěvníci byli vesměs ohleduplní, dodržovali nařízení, jen ke konci června už měli problém udržet roušky na obličejích. :-)
 
Kontakt na autorku: daniela.ridlova@svkhk.cz

 
[1] Dostupné na následujícím odkazu: https://www.svkhk.cz/Uvodni-stranka/Novinky/Clanky/Predbezny-termin-otevreni-knihovny-8-6-2020.aspx [cit. 2020-07-17].
[2] Podmínky provozu a poskytování služeb v období od 21. května jsou dostupné na našem webu na adrese: https://www.svkhk.cz/Uvodni-stranka/Novinky/Clanky/Provoz-knihovny-od-21-5.aspx [cit. 2020-07-17].

verze pro tisk · PDF verze