Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Vzdělávací akce v roce 2020 v SVK HK

Autor: Agnieszka Lamr
Vyšlo 9/17/2020 v čísle Ročník 30 (2020), Číslo 3, v sekci Stalo se

Je to můj první článek ve zpravodaji „U nás“, a proto bych se čtenářům ráda představila. 1. října 2019 jsem začala pracovat ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. Do práce jsem nastoupila po skončení mateřské dovolené. Soukromě jsem maminka dvou kluků, absolventka historie na Wroclavské univerzitě a slavistiky na Opolské univerzitě v Polsku. V Hradci Králové se svým manželem bydlím od roku 2012.
Jako vystudovaná historička mám ráda chronologický postup vyprávění, takže začneme od začátku, abyste se dozvěděli, jak jsem se ocitla v knihovně. Jednoho den jsem zahlédla na webu SVK HK inzerát na pozici metodik/metodička a poslala svůj životopis na adresu ještě mně neznámé kolegyně Mgr. Bohdany Hladíkové a překvapivě dostala odpověď s pozvánkou na pracovní pohovor. Manžela s dětmi jsem poslala o víkendu na výlet a sama se začala připravovat na pohovor. Věnovala jsem se studiu webu knihovny, knihovnímu zákonu, metodickým pokynům k plnění regionálních funkcí a snažila se přečíst všechno, co jsem našla na internetu o knihovnictví v České republice. A víte co? Povedlo se! Už 1. října jsem se seznamovala s novými kolegyněmi z útvaru ředitelky a oddělení služeb knihovnám. Postupně mi kolegyně z OSK začala předávat svoji práci. Seznámila mě se vzdělávacími akcemi od „kuchyně“ až po administrativní práci spojenou s podáním žádostí o dotaci na vzdělávací akce v programu VISK 2 pro rok 2020 na Ministerstvo kultury. Žádosti předcházel průzkum zájmu o vzdělávací akce v roce 2020, který měl být součástí žádosti a který jsem připravila s pomocí kolegyně Mgr. Bohdany Hladíkové pro knihovníky z našeho kraje ‒ Kurzy podpory a rozvoje informační gramotnosti a pedagogických dovedností pracovníků knihoven Královéhradeckého kraje. V prosinci 2019 byla žádost o dotaci odeslána a zbylo nám jen čekat na jaro 2020, kdy už budou výsledky.
Mezitím byl leden 2020. Knihovníci v našem kraji měli dle průzkumu zájem o školení Knihovny.cz ‒ Centrální portál českých knihoven. Školení proběhlo dle plánu 28. ledna 2020 v počítačové učebně Studijní a vědecké knihovny pod vedením Mgr. Hany Hornychové, která je systémovou knihovnicí v SVK HK a od roku 2013 se účastní vývoje portálu Knihovny.cz.
V únoru se uskutečnily dvě vzdělávací akce. První se konala 11. února v konferenčním sále. Na inovační workshop Konzervátorské minimum pro knihovníky, připravený lektory Národní knihovny Danou Hřebeckou, Mgr. Jitkou Neoralovou a Mgr. Tomášem Foltynou, se přijelo podívat 31 knihovníků. Účastníci si vyzkoušeli různé ambulantní opravy knih. 25. února přijela do naší knihovny vzácná návštěva Ozobotů a mikro:bitů s Mgr. Hankou Šandovou, učitelkou informatiky na Gymnáziu Jana Keplera v Praze a na ZŠ Telecí a lektorkou kurzu o robotech v centru technického vzdělávání Půda Městské knihovny v Poličce. Vzdělávací akce Robotické pomůcky k výuce s podtitulem Ozobot a micro:bit v knihovnách byla první akcí pořádanou s podporou podprogramu Ministerstva kultury VISK 2, bohužel zatím jedinou v prvním pololetí roku 2020.
13. března 2020 byla z nařízení vlády naše knihovna uzavřena a všechny vzdělávací akce zrušeny. Koncem března 2020 byla dotace Ministerstva kultury VISK 2 pro naši knihovnu schválena v plné výši. Z důvodu nařízené karantény jsme se z tohoto úspěchu nemohli těšit. Osobně jsem zůstala doma s dvěma dětmi na ošetřování. Nikdo nevěděl, jak dlouho bude karanténa trvat a jak se bude koronavirus po České republice rozšiřovat. Naštěstí jsme tuto těžkou situaci společně zvládli a od začátku června se život pomalu vrací k normálu. A já jsem se mohla s lektory domluvit na termínech vzdělávacích akcí. Z rozhodnutí porady vedení SVK HK se všechny vzdělávací akce budou konat až na podzim.
V září a říjnu proběhne 8 vzdělávacích akcí. Účastníci se mohou těšit na známé a oblíbené lektory, o jejichž kurzy je pořád zájem: Genealogie (Mgr. Eliška Valová), Tvorba infografiky (Mgr. Marta Lelková, Bc. Klára Havlová) a Práce s nástroji Google (Ing. Tereza Otčenášková, BA, Ph.D.).
Na podzim jsme připravili i několik novinek. V nabídce vzdělávacích akcí najdete: Základy lektorské práce pro pracovníky knihoven (Mgr. Lucie Škarková, Ph.D.), kde se účastníci seznámí s kompetencí lektora při vzdělávání dospělých. Milovníci našich kurzů se mohou také těšit na dvoudenní kurz Pedagogické minimum pro knihovníky (Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D.), díky kterému knihovníci získají teoretické a praktické znalosti z oblasti pedagogiky, didaktiky a dalších příbuzných disciplín důležitých při práci s žáky, studenty a návštěvníky knihoven.
Na 8. prosince 2020 jsme do knihovny pozvali paní profesorku PhDr. Květuši Kunešovou, Ph.D., která v přednášce Současná francouzská literatura bude mluvit o nejnovějších trendech a vývojových tendencích ve francouzské literatuře.
 
O všech vzdělávacích akcích se dočtete na webu knihovny na adrese https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Vzdelavani.aspx, kde naleznete seznam plánovaných vzdělávacích akcí, termíny, anotaci o kurzech a lektorech a přihlašovací formulář.
Všichni doufáme, že nejhorší období karantény a šíření koronaviru už máme za sebou a všechny naplánované vzdělávací akce se uskuteční v termínu. Těšíme se na vás ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové.
 
Kontakt na autorku: agnieszka.lamr@svkhk.cz
 

verze pro tisk · PDF verze