Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Nově zrekonstruovaná Městská knihovna v Rychnově nad Kněžnou

Autor: Naďa Kaločová
Vyšlo 12/3/2020 v čísle Ročník 30 (2020), Číslo 4, v sekci Šumné knihovny

Městská knihovna v Rychnově nad Kněžnou se pro veřejnost uzavřela 31. 1. 2020 z důvodů stěhování. Během února a první poloviny března se přestěhovala do nového zrekonstruovaného objektu bývalého kina.
Po dohodě se stěhovací firmou jsme začali v pátek 7. února dle plánu nejprve dětským oddělením, potom následovalo oddělení pro dospělé, dále čítárna. Další na řadě byl sklad střediska, sklad beletrie, naučné literatury a sklad pro noviny a časopisy. S firmou jsme byli domluveni na 14 dnech stěhování, které bylo rovnoměrně rozloženo, aby obě strany stíhaly. Dva zaměstnanci firmy nakládali knihy na plošinové vozíky, na kterých byly knihy zpevněny folií a poté převezeny do nové knihovny. Zde si je přebíraly knihovnice a postupně je rovnaly na přesně stanovená místa. Stěhování obou půjčoven a čítárny bylo celkově jednodušší a rychlejší. Sklady se naopak stěhovaly pomaleji, protože zde je vše řazeno číselně. Při nakládání knih se muselo dbát na zachování číselných řad, aby v nové knihovně byly knihovnice schopné vše zase správně číselně seřadit. Bylo přestěhováno cca 100 000 knih a dalších dokumentů.
Městská knihovna přestěhováním získala nové, krásné a účelné prostory, hlavně vše na jednom místě včetně sálu. V přízemí – vstupní hale – je velký prostor pro pořádání výstav. To v původní knihovně nebylo možné. Oddělení pro dospělé a pro děti jsou sice samostatná, ale jsou propojena kyvnými dveřmi (lítačkami), takže návštěvníci knihovny mohou přecházet mezi odděleními. Čítárna je umístěna za oddělením pro dospělé, což je oproti staré knihovně další obrovská výhoda. Toto oddělení má krásnou a světlou polohu a v létě je možnost posedět si s knihou či časopisem a novinami venku. V přízemí je umístěna kancelář a sklad pro knihy střediska, protože Městská knihovna v Rychnově nad Kněžnou plní mimo jiné i funkci pověřené knihovny regionálními funkcemi. V prvním patře se pak nacházejí sklady pro beletrii, naučnou literaturu, noviny a časopisy. Všechny sklady jsou složeny z policových regálů na pojízdných podvozcích. Tímto typem regálů jsme získali vysoce efektivní skladový systém, který výrazně zvýšil využití prostoru. Oproti původní knihovně další obrovská výhoda. Dále se v této části nacházejí kanceláře, další výhoda, kterou všechny knihovnice získaly důstojné a klidné pracovní prostředí. A v neposlední řadě je další obrovskou výhodou multifunkční sál s kapacitou 80 míst. Sál disponuje výsuvným hledištěm, takže je možné jej využít jak s hledištěm, tak i bez něj se stolovou úpravou.
Návštěvníkům naší nové knihovny nabízíme krásné, prostorné a přehledné prostory ve všech odděleních. Nově má knihovna bibliobox – návratový box, který umožňuje uživatelům knihovny samoobslužné vracení vypůjčených dokumentů – knih, časopisů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Dále nabízíme možnost posezení venku s knihou či časopisem a k tomu si můžete dát kávu či čaj. V knihovně je nově k dispozici automat na kávu různých druhů a čaj.
Plánované slavnostní otevření 30. 3. 2020 a spuštění pravidelného provozu od 1. 4. 2020 se neuskutečnilo z důvodu vyhlášení nouzového stavu. Byly zrušeny dubnové i květnové akce knihovny.
Knihovna se otevřela veřejnosti 4. května a s ohledem na epidemiologická opatření bylo nutné v rámci provozu i nadále dodržovat povinnost nošení roušek, dezinfekce rukou, dodržování rozestupů a knihy byly dávány do karantény.  Od pondělí 1. června byla otevřena i čítárna společně s využitím internetu, a to vše s dodržováním rozestupů, dezinfekcí rukou a nošením roušek. Rovněž byly v obou půjčovnách zpřístupněny on-line katalogy.
Den otevřených dveří pro veřejnost se nakonec uskutečnil 17. září 2020 v odpoledních hodinách, celkem se do knihovny přišlo podívat na 500 návštěvníků. Dle ohlasů se nové prostory knihovny líbily a všichni byli spokojeni.
 
Kontakt na autorku: nada.kalocova@kulturark.cz

 
 

verze pro tisk · PDF verze