Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Knihovně v Chlumci nad Cidlinou je 115 let

Autor: Jana Tichá
Vyšlo 12/3/2020 v čísle Ročník 30 (2020), Číslo 4, v sekci Šumné knihovny

O zřízení veřejné knihovny rozhodla městská rada v listopadu 1904. Od února 1905 byla již knihovna zpřístupněna v budově staré chlapecké měšťanky poblíž náměstí. Když se naskytl prostor na radnici, byla tam knihovna přemístěna. Její součástí byla také čítárna. 1. sv. válka utlumila veškerý život a také činnost knihovny. Oživení přišlo po válce, když byl v roce 1919 přijat první knihovní zákon o veřejných knihovnách obecních. Knihovníky byli stále dobrovolní spolupracovníci především z řad učitelů. Po zavedení druhého knihovního zákona v roce 1959 se místní knihovna profesionalizovala a došlo k novým úpravám.  V roce 1983 byla knihovna  přestěhována do sokolovny. Vydržela zde více než 30 roků. V roce 1989 byla v knihovně zřízena studovna s několika místy. Další stěhování přišlo v roce 2018. Tentokrát do nově postavené budovy přímo na náměstí. Velikou výhodou je bezbariérový přístup. Součástí knihovny je turistické informační centrum. V budově má v prvním patře své prostory výtvarný a taneční obor základní umělecké školy.
Dne 14. 9. 2020 jsme si výročí v naší knihovně trochu připomněli. V době od 15:00 do 18:00 hodin si návštěvníci mohli prohlédnout výstavku dobových fotografií původních knihoven, výstavku prací žáků výtvarného oboru ZUŠ a keramického kroužku školní družiny ZŠ. Zároveň mohli návštěvníci zhlédnout fotografie a krátká videa, která jsme promítali na plátno. Ukazovaly záběry jednak ze stavby nové knihovny, jednak ze stěhování ze sokolovny do nových prostor. Třešinkou programu byl křest knihy pana Jana Řehounka Toulky krajem dolní Cidliny. Velice nás potěšilo a nesmírně si toho vážíme, že nás oslovil pan Řehounek a vybral si právě naši knihovnu pro křest své knížky v rámci výročí knihovny. Slavnostního křtu se zúčastnil a role kmotra se ujal místostarosta pan Vladan Kárník. Dalším hostem byl pan Jiří Vopálka, který nám popovídal o historii knihovny. Celý program provázela živá hudba v podání žáků souboru NZN z místní ZUŠ pod vedením paní učitelky Ivany Vítkové. Zazněly skladby např. od skupin Greenday, Coldplay, Nightwish, ale i hudba z večerníčků. Zjistili jsme, jakou máme v knihovně úžasnou akustiku. A tóny hudebních nástrojů mezi regály s knížkami krásně ladily. Ještě zmíním příhodu, která se nám stala přesně 14. 9. 2020 ráno. V rámci příprav na odpoledne jsme samozřejmě zkusili i dataprojektor. Náhoda tomu chtěla (?), že se nám ho prostě nepovedlo nastartovat. Při představě, že nebudeme promítat projekci fotografií, jsme se opravdu dost zapotili. Jenže co teď? Naštěstí pan učitel Lukáš Pavel, který doprovázel soubor NZN, okamžitě oslovil svoji známou a domluvil vypůjčení dataprojektoru. Spadl nám obrovský kámen ze srdce a přesvědčili jsme se, že "v nouzi poznáš přítele". Jsme rádi, že se nám tato slavnostní událost povedla. Knihovně přejeme mnoho a mnoho spokojených čtenářů, aby měla regály plné zajímavých knih a měla svým návštěvníkům stále co nabízet.
 
Kontakt na autorku: knihovna@chlumecnc.cz
 

verze pro tisk · PDF verze